ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

 

เจ้าฟ้าไทใหญ่ทั้ง 34 หัวเมือง 

                      
                      เจ้าฟ้า หมายถึง ผู้ปกครองระดับเมืองโดยการสืบทอดเชื้อสายทางตระกูล เจ้าฟ้าไทยใหญ่เปรียบเสมือนพ่อเมือง
ปกครองในลักษณะพ่อปกครองลูก ในสมัยก่อนปี ค.ศ.1959 รัฐฉานแบ่งการปกครองออกเป็น 34 หัวเมืองใหญ่ แต่ละหัวเมือง มีเจ้าฟ้าปกครองดูแล ซึ่งเจ้าฟ้า และหัวเมืองทั้งหมดนั้นมีดังนี้


 1.เจ้าห่มฟ้า  เจ้าฟ้าเมืองแสนหวี (ยศพันตรีในกองทัพอังกฤษ)

2.เจ้าเสือห่มฟ้า เจ้าฟ้าเมืองไหย๋

 3.เจ้าจ่าแสง เจ้าฟ้าเมืองสีป้อ

4.เจ้าขุนปานจิ่ง เจ้าฟ้าเมืองน้ำสั่น (ชาวปะหล่อง)

 5.เจ้าขุนเขียว เจ้าฟ้าเมืองมีด (M.A ยศร้อยเอก และประธานแห่งรัฐฉาน)

6.เจ้าหย่านจีนส่าย เจ้าฟ้าเมืองโกก้าง

 7.เจ้าส่วยหมุ่ง เจ้าฟ้าเมืองเกซี

8.เจ้าหม่านฟ้า เจ้าฟ้าเมืองสู้

 9.เจ้าขุนจี่ เจ้าฟ้าเมืองกึ๋ง

10.เจ้าหนุ่ม เจ้าฟ้าเมืองลายค่า (ร้อยเอกกองพันที่ 13)

 11.เจ้าเป้  เจ้าฟ้าเมืองนาย (ร้อยเอกกองพันเบา)

12.เจ้าหม่านเหล็ก เจ้าฟ้าเมืองเลิน

 13.เจ้าทุนฟ้า โอรสเจ้าจ่ามทุน เจ้าฟ้าเมืองหมอกใหม่

14.เจ้าอุงหม่อง เจ้าฟ้าเมืองหนอง

 15.เจ้าทุนเอ เจ้าฟ้าเมืองสาเมืองคำ

16.เจ้าคำเซิก (ส่วยไต) เจ้าฟ้าเมืองยองห้วย

 17.เจ้าขุนส่า เจ้าฟ้าเมืองลอกจอก

18.เจ้าส่วยจี่ เจ้าฟ้าเมืองปั่น

 19.เจ้าวินจี่ เจ้าฟ้าเมืองป๋างตะละ (ชาวทะนุ)

20.เจ้าจ่ามทุน เจ้าฟ้าเมืองป๋อน

 21.เจ้าโมจ่อ เจ้าฟ้าเมืองป๋างลอง

22.เจ้าขุนทุนจิ่ง เจ้าฟ้าเมืองโปยละ (ชาวทะนุ)

 23.เจ้าขุนโอ้ เจ้าฟ้าเมืองหัวโปง

24.เจ้าขุนยุ่น เจ้าฟ้าจะก่อย

 25.เจ้าขุนอู เจ้าฟ้าเมืองป๋างหมี (ยศร้อยในกองพันแห่งชาติ)

26.เจ้าขุนซอง เจ้าฟ้าเมืองโจง (ชาวทะนุ)

 27.เจ้าขุนจี่ เจ้าฟ้าจ๋ามกา

28.เจ้าจิ่งยุ่น เจ้าฟ้าเมืองบ้านเหย่น

 29.เจ้าขุนอ่อง เจ้าฟ้าเมืองป่อ

30.เจ้าขุนยี่ เจ้าฟ้าเมืองหยั่วหง่าน

 31.เจ้าตองส่วย เจ้าฟ้าเมืองน้ำโค่กหนองหมอน

32.เจ้าอ่องมิ่น เจ้าฟ้าเมืองสะโถ่ง (ชาวปะโอ)

 33.เจ้าจายหลวง เจ้าฟ้าเชียงตุง

34.เจ้าหวุ่นนะ เจ้าฟ้าเมืองปาย เมืองยางแหลง (คะยา)

 


 
          

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved