ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

ชื่อ เจ้าธัมมะทินนะ

 ชื่อเดิม จาย คำตืน

 บิดา ลุงธรรมอู๋

 มารดา ป้าธรรมขอด เกิดวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน .. 2085 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนหก

 สถานที่ บ้านแจ้ฮัก อำเภอเมืองติ๋ง ในรัฐไต (ปัจจุบันอยู่ในประเทศจีน)

 เสียชีวิต วันเสาร์ พฤษภาคม .. 2184 แรม 9 ค่ำ เดือนหก

 ชีวิตเมื่อเยาว์วัยและผลงาน
                เมื่ออายุได้ 8 ขวบเศษ ได้เข้าไปเป็นกัปปิยะ (เด็กวัดเตรียมจะบวช) โดยบรรพชาเป็นสามเณร
เมื่ออายุ
ได้ 9 ขวบ
พออายุ 20 ปี ก็บวชเป็นพระภิกษุได้ฉายาว่า พระธัมมะทินนะ

               เพราะท่านมีความเฉลียวฉลาดตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้น หลังจากที่บวชแล้ว
ก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อมา

จนมีความรู้ความสามารถและแตกฉานพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก
และมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วไป

               เจ้าแข่นฟ้า เจ้าฟ้าเมืองแสนหวี ได้อาราธนาไปจำพรรษา ที่วัดซบตาด เมื่อปี .. 2133
ในปีเดียวกันนั้นเอง
เจ้าธัมมะทินนะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอ และเป็นที่สักการะบูชา
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเจ้าฟ้า
และประชาชนสืบต่อมาจากนั้น เจ้าธัมมะทินนะ ก็ได้ลาสิกขาออกไปมีครอบครัว
โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็น "คิงหลวง" (อำมาตย์หรือราชเลขา) ในราชสำนักเจ้าฟ้าหลวง เวียงแสนหวี

                 ในปี .. 2143 มเหสีของเจ้าฟ้าแสนหวี ได้ยึดอำนาจเจ้าฟ้า เมื่อเป็นดังนั้น เจ้าธัมมะทินนะ
จึงอพยพไปอยู่เมืองแจ้ล้าน ท่านเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในด้านวรรณคดี โหราศาสตร์
และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สามารถรักษาโรคต่าง ได้
นอกจากนี้ ท่านได้เขียนตำราวิชาความรู้แขนงต่าง
ๆ  ที่ท่านเชี่ยวชาญไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังมากมาย
ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ พฤษภาคม .. 2184 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำเดือนหก

   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved