ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

  ชื่อ เจ้ากางเสือ

 ชื่อเดิม จายใสส่า

 บิดา ลุงหลอย

 มารดา นางส่าง

 เกิด วันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ .. 2331

 สถานที่เกิด บ้านนาแกง .เวียงเลา .เกียงตอง .เมืองนาย

 ครอบครัว แต่งงานมีลูกสาวคนหนึ่ง คือ นางคำกู่

 เสียชีวิต วันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน พฤศจิกายน .. 2425

                           ชีวิตเมื่อเยาว์วัยและผลงาน

 เด็กชาย ใสส่า ไปเป็น กัปปิยะ (เด็กวัดเตรียมจะบวช) อยู่วัด เมื่ออายุ 8 ขวบ
ได้  บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 9 ขวบ และได้ชื่อใหม่ว่า สามเณร " สุมะนะ"
เมื่ออายุครบ 20 ปี ก็ได้อุปสมบท และจำพรรษาที่ วัดเวียงเลา 1 พรรษา
จากนั้น ไปศึกษาต่อที่เมืองหม่อระแหม่ง (พม่า) เป็นเวลา 2 ปี
จึงเดินทางไปศึกษาต่อที่ลานนา (เชียงใหม่)เป็นระยะเวลา 3 ปี

หลังจากนั้นจึงกลับมายังเมืองนาย และรับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่ วัดเวียงเลา
ซึ่งเจ้าอาวาสมรณภาพ ในฐานะเจ้าอาวาส ท่านจึงเปิดสอนวิชาการแขนงต่าง
จนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ต่อมาคนสนิทของ "เจ้าปะตุง"
กษัตริย์เมืองอังวะ ได้ขึ้นมาประจำอยู่ที่เมืองนาย และมีพฤติกรรมไม่ชอบ
เจ้ากางเสือที่มีคนเคารพนับถือมาก เจ้ากางเสือจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองกางเสือ
เจ้าฟ้าเมืองกางเสือ จึงแต่งตั้งเป็น "เจ้าคณะใหญ่ ในเมือง เปิดสำนักสอนวิชาต่าง
ให้ประชาชน จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองเป็นอย่างดีเนื่องจากท่าน
มีความรู้หลาย
ด้าน เช่น ศีลปการต่อสู้ป้องกันตัว โหราศาสตร์ คาถาอาคม
การดูฤกษ์ยาม และโชคชะตาราศี ตลอดจนการรักษาพยาบาล
และด้านวิชาการเมือง ท่านจำพรรษาอยู่ที่เมืองกางเสือ 39 ปี
และได้ทำคุณประโยชน์และเขียนหนังสือตำราไว้มากมาย
เนื่องด้วยท่านมีความสามารถในหลาย
ด้าน เป็นที่เคารพนับถือ
ของเจ้าฟ้าประชาชนและมีศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก
ท่านจึงถูกกดดันจากพม่า
ซึ่งมีอิทธิพลในเมืองไต ทำให้ท่านต้องระเหเร่ร่อนไปมาหลายแห่ง
จนกระทั่งไม่สามารถอยู่ในผ้าเหลืองอีกต่อไป จึงสึกจากพระเมื่ออายุมากแล้ว
และได้แต่งงานมีลูกสาวคนหนึ่ง ชื่อว่า นางคำกู่ ซึ่งนางคำกู่ก็ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีใจรักในด้านการศึกษาค้นคว้า
จนกระทั่งกลายเป็นนักคิดนักเขียนเช่นกับบิดาในเวลาต่อมา และได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าครูหมอหญิงคนเดียวของไทยใหญ่
สำหรับเจ้ากางเสือ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อสิริอายุได้ 94 ปี
ผลงานการเขียนหนังสือและตำราที่ปรากฏแก่สายตาของประชาชนมีมากมายเท่าที่สามารถรวบรวมได้มีกว่า 100 เล่ม

   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved