ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

นางคำกู่เป็นบุตรสาวของเจ้ากางเสือกันนางแสงส่วย
เกิดเมื่อตอนเช้าของวันจันทร์
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน12 พ.ศ. 2397 ที่บ้านเกียง เวียงลา เมืองนายตอนอายุได้ 6 ขวบ
ได้รับการศึกษาจากเจ้ากาลเสือผู้เป็นบิดาจนได้เป็นครูหมอ อายุได้ 27 ปี
แต่งงานอยู่กินกับจายซอจั่นนะ และถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 64 ปี
ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปี พ.ศ. 2461
ผลงานของท่านเท่าที่ค้นพบมี 10 ฉบับ

   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved