ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net


เจ้าอำมาตย์หลวง เมืองหนอง

 เจ้าเมืองหนองเป็นบุตรของลุงหลอยหม่านจี่ และนายพลอยหม่านจี่
(นางหลอยหม่านจี) เกิด เมื่อตอนเช้าของวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12
พ.ศ. 2398 ณ บ้านป๋างโจ๋งยาว เมืองหนอง

ตอนเด็กชื่อ จายส่าอ่อง ไปอยู่วัดเมื่ออายุ 7 ขวบ ณ วัดส่วยพุดรอ บ้านจิง
เมืองหนอง บวชเป็น สามเณรเมื่ออายุ 8 ขวบ ชื่อ ซอปิ่นนะ อายุ 11 ขวบ
ไปศึกษาต่อ ณ วัดโซอุ๋ง ตำบลห้าบ้าน เมืองเกซี บ้านจ๋าม เป็นเวลา 1 ปี
แล้วย้ายไปอยู่เมืองหนิมเป็นเวลา 6 ปี แล้วสึกออกมา เจ้าขุนทุนเจ้าฟ้าเมืองหนอง
ได้ขอให้ไปอยู่บ้านป๋างส่า ให้เป็นผู้แต่งหนังสือตำรา จึงได้นามว่า เจ้าเมืองหนอง

จากนั้นได้ออกเดินทางศึกษาค้นคว้าไปทางเมืองลายค่า บ้านใหม่สะทอ
บ้านบอระแคะถึงล้าน นาไทย และไทยทางใต้ เจ้าเมืองหนองได้เดินทางกลับ
เชียงตุง เมืองเลิน กลับถึงเมืองหนองเมื่อ ปี พ.ศ. 2431

ในปี พ.ศ. 2444 เจ้าฟ้าขุนหมุ่ง เมืองกึงได้แต่งตั้งเป็นอำมาตย์หลวง จากนั้น
เจ้าฟ้าหลวงขุน ส่างต้นฮุง เมืองแสนหวี ได้เชิญไปทำงานด้วย
มอบหมายให้ทำงานด้านการพิมพ์หนังสือไตย จึงได้ชื่อ นามปากกาว่า เจ้าอำมาตย์หลวง

ในปี พ.ศ. 2449 วันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 12 เจ้าเมืองหนองได้ถึงแก่กรรม
รวมอายุได้ 51 ปี ที่บ้านกองมูปุ๊ด เวียงจ๊อกแมปุ๊

งานด้านวรรณคดี ที่ได้ประพันธ์ไว้ มีมากกว่า 200 เล่ม

   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved