ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net


เจ้าหน่อคำ เมืองกึ๋ง

  เจ้าหน่อคำเป็นบุตรชายของลุงส่างปิ่งหญ่า (เหงปิ่งหญ่า) กับนางคำขา เกิดเมื่อวันเสาขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 พ.ศ. 2400 ที่บ้านป๊อก ตานหลอยเวียงเหมืองหนิม เมืองแกสีบ้านจ๋าม

ตอนเด็กชื่อ จายทุนละ ไปอยู่ที่วัดเวียงเมืองหนิม เมื่ออายุ 10 ขวบ บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ได้ 11 ปี ได้ฉายาทางพระว่า เจ้าหนั่นติ๊จ่าระ และสึกออกมาขณะอายุได้ 22 ปี และได้ไปอยู่กับบิดา มารดา

จากนั้นเจ้าฟ้าขุนนหมุ่ง เมืองกึ๋ง เรียกเข้าไปอยู่ในวังเมืองกึ๋ง ภายหลังได้ไปอยู่ภายในวัง เวียงท่าเดื่อ (มันฑะเล) เป็นเวลา 3 ปี จึงได้กลับเมืองกึง ใน พ.ศ. 2433 แต่งงานอยู่กินกับพระพี่นาง ของเจ้าฟ้าเมืองกึ๋ง จึงได้ชื่อเป็นเจ้าหน่อคำ มีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อนางมะจิ่ง บุตรชายคนหนึ่งเชื่อเจ้า ขุนหลู่

เจ้าหน่อคำถึงแก่กรรม เมื่อวันเสาร์ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ปี พ.ศ. 2439 อายุได้ 39 ปี

ผลงานที่เขียนไว้ส่วนมากเป็นจดหมายรัก เพลงเกี่ยวกับลูกแก้วหนังสือหยาดน้ำ ที่เป็นฉบับใหญ่ ๆ เท่าที่ค้นพบมี 13 เล่ม

   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved