ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net


เจ้าวอระแค่ ยองห้วย

 ชื่อเดิม .. ละทิ่น
บิดามารดา ลุงผิด และนางเหย่น วันเดือนปีเกิด วันพุธ เดือนพฤศจิกายน .. 2433 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
ภูมินำเลา เขตหนั่นต่าวุ่น เมืองยองห้วย รัฐฉานใต้
ถึงแก่กรรม
เมื่อ .. 2491 ที่เมือง ตองกี รวมสิริอายุได้ 58
ปี

                 ชีวิตเมื่อเยาว์วัย
และผลงาน

เมื่ออายุ 7 ขวบ ไปอยู่เป็นเด็ก ที่วัดส่วยกู่ เมืองยองห้วย ครั้นอายุ 8 ขวบ จึงบรรพชาเป็นสามเณร ได้ชื่อว่า หว่าหลิ่งต๊ะ ศึกษาพระปริยัติธรรมจนแตกฉาน ต่อมาจึงได้ลาสิกขาออกมา ทำหน้าที่เป็นเลขาเจ้าฟ้าหลวงเมืองยองห้วย ได้นามว่า จเรจายคำเหลือง ภายหลังได้ย้ายไปเป็นเสมียนใหญ่เมืองล๊อกจอก และต่อมาเพราะท่านมีความชำนาญด้านทางภาษาหลายภาษาด้วยกัน จึงได้ไปประจำที่กองกำกับการตำรวจ เมืองตองกี

เจ้าวอระแค่เป็นนักศึกษาค้นคว้าขนานแท้ ได้อ่านและเขียนหนังสือไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้ว่ารับราชการ สมัยเจ้าฟ้าปกครองก็ตาม เมื่อท่านได้ไปเป็น นายอำเภอเมืองยาง กระเหรี่ยง ที่เมืองยางแดง (รัฐคะยาห์) และเมืองวอระแค่ ทั้งสองเมืองพร้อมกัน เพราะทำงานทางราชการและเป็นนักประพันธ์ จึงได้ชื่อว่า เจ้าจเรนายอำเภอ หรือเจ้าวอระแค่

ผลงานของท่าน ที่ได้ประพันธ์ไว้มีมากมายหลายเรื่องเช่น
 1.ชาติทุกขสังเวชะ
 2.มังคลสูตร
 3.ลิกเจ้าหม่านธาตุ
ฯลฯ

   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved