ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

เมืองปั่น เมืองแห่งเจ้าฟ้า (รัฐฉานใต้)

เมืองปั่นเป็นเมือง หรือจังหวัดหนึ่งที่มีเจ้าฟ้าปกครอง อยู่ทางรัฐฉานภาคใต้ เป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ผื้นที่ส่วนเป็นป่าและภูเขา ในส่วนบริเวณที่เป็นตัวเมืองเป็นที่ราบ (ภูเขาล้อมรอบ) สินค้าสำคัญก็คือข้าว หอมกระเทียม สับปะรด เป็นต้น

เมืองปั่นเมืองแห่งนักคิดนักเขียน
           
เมืองปั่นเป็นเมืองแห่งบัณฑิตก็ว่าได้ เพราะมีบุคคลผู้ทรงความรู้ความสามารถมาทั้งแต่อดีต
       
1.
เจ้ากอหลี่ ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นนักคิดกวีเอก (เจ้าครูหมอ) ท่านหนึ่งของรัฐฉาน ท่านเป็นนักคิดนักเขียนได้แต่งตำหรับตำราหนังสือไว้มากมาย (โปรดดูรายละเอียดในประวัติเจ้าครูหมอ)
       
2.
จายคิ่ดหม่อง เป็นนักร้องลิเกที่มีเสียงไพเราะได้รับความนิยมมาก
         
3.
จายมู หมอสอนห้วยจอย (ครูอาสาบ้านห้วยจอย) ครูมูนี้เรียนจบปริญญาตรี เขาเป็นผู้มีความสามารถมาก คือเป็นทั้งนักการศึกษา นักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ นักแต่งเพลง และนักร้องเพลงยุคใหม่ (เพลงพม่าและไทยใหญ่) ผลงานของเขาเป็นที่ปรากฏประจักษ์แก่ตายคนทั่วไป โดยเฉพาะผลงานเพลงของเขาได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อคลาย เขาสามารถแต่งเพลงที่มีความสามารถจริง คือสามารถแต่งเพลงเมื่อฟังแล้วเหมือนกับมองเห็นภาพเป็นฉาก ๆ ผลงานเพลงของเขามีทั้งเพลงปลูกจิตสำนึเรื่องความรักชาติ และเพลงรัก (โปรดดูรายละเอียดในประวัตินักร้อง)

 ครูมู และจายสันหลอย เพื่อนร่วมอุดมการณ์ เมืองปั่นในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์
     
ที่สำคัญที่สุดก็คือ ในขณะที่เจ้าน้อย ซอหยั่นต๊ะ ได้รวบรวมบุคคลผู้รักชาติก่อตั้ง “กองทัพกู้ชาติไทยใหญ่” เพื่อต่อสู้กับศรัตรูผู้เข้ามารุกรานแผ่นดินมาตุภูมิ เมื่อปี 1958 นั้น บุคคลผู้ร่วมก่อตั้งในคราวนั้นมี 31 คน และมีคนเมืองปั่นถึง 27
คน (โปรดดูรายละเอียดในกำเนิดกองกำลังกู้ชาติ)

         
อนึ่ง สิ่งที่เมื่อพูดถึงก็จะนึกถึงเมืองปั่นทันที นั่นก็คือ “นางเยแสงก่อ” ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเหมือนละครไทยเรื่อง “ปลาบู่ทอง” เรื่องนางเยแสงก่อนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เมืองปั่นนี้ หลักฐานที่ปรากฏจนบัดนี้ก็คือ “เจดีย์นางเยแสงก่อ” ซึ่งสร้างมาตั้งแต่อดีต

   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved