ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

ประวัติไตเชื้อชาติเสือ (ไตเครือเสือ)

 


         แต่ละชนชาติย่อมมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์ สำหรับชาวไต หรือไทยใหญ่ มีเสือเป็นสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมาย และหากมีคำถามว่า ทำไม และเพราะเหตุอันใด ชาวไตจึงถือว่า เสือเป็นสัญลักษณ์ของชาติ
ก็ต้องอ่านตรงนี้

จะกล่าวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในหมู่ชนชาติไตก่อน คือ ในสมัยก่อน เมื่อมีเรื่องราว หรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะมีการบันทึกไว้บ้างก็ตาม แต่บางเหตุการณ์ก็มิได้มีการบอกกล่าวถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่แน่นอน แต่หากจะกล่าวถึงสถานที่เกิดจริงแล้ว บางเหตุการณ์ คนรุ่นหลังก็สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นที่ไหน เช่นเรื่องขุนสามลอ กับนางอูเป่ม  (เมืองกึ่ง) นางกินปู (ปางหลวง) นางยีแสงก่อ (เมืองปั่น) นางจำปู (ถ้ำเชียงดาว) นางสิบสอง (เมืองนาย) เรื่องเหล่านี้ต่อมาจึงกลายเป็นนิทานไปโดยปริยาย แต่สถานเหตุเกิดจริง ยังคงมีให้เห็นเป็นประวัติอยู่ ณ เมืองนั้น ๆ

                การที่เราเป็นเชื้อชาติเสือนี้ก็ ทำไปทำมากลายเป็นลูกเสือ  ลูกจระเข้พญานาค      ใหญ่ไป  ถ้าเอาความคิดยามนี้  ใครก็รับไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้รู้ว่าเราเป็น      เชื้อชาติเสือนี้   เสมือนผู้เขียนหนังสือได้ค้นพบในหนังสือเชื้อชาติของคนอื่นแล้วเขียนไว้นั่นเอง

                เมื่อก่อนปี ค.ศ. 3000 - 2000  นั้น ชาวไตมีถิ่นตั้งเติมอยู่แถบภูเขาชื่อว่าอาไต (ALTAI) และลงมาอยู่ในบริเวณเมืองแข่ ( จีน )  ในปัจจุบัน จึงเกิดเป็นเมืองปาง, ปางฮู, เมืองมา, เมืองลุง, และอีก 20 เมืองรวมตัวกันขึ้น  เป็นอาณาจักรเมืองสู้  (TSU.CHU) (เมืองเสือ) และในเวลาต่อมา ได้มีชาวไร่สองสามีภรรยาพาลูกไปไว้ที่กระท่อมในไร่แล้วทำงานกันทุก ๆ วัน วันหนึ่งฝูงเสือ ประมาณ   30   ตัว โดยมีเสือเผือกหลวงเป็นจ่าฝูง ได้เห็นเด็กน้อยคนหนึ่ง ซึ่งพ่อและแม่ตายไปก่อนหน้านั้น ไม่มีใครดูแล จึงเกิดความเอ็นดูสงสารจึงนำไปเลี้ยงไว้ โดยให้เสือแม่ลูกอ่อนดูแลจนเติบใหญ่ เมื่อเจริญเติบโตแล้ว หนุ่มคนนี้ฉลาด มีความองอาจ และกล้าหาญดังเสือ จนกระทั่งต่อมาได้มีโอกาสขึ้นเป็นเจ้าฟ้าครองเมืองสู้ (เมืองเสือ) ในเวลาต่อมาโดยมีนามว่า เจ้าเสือหาญ

เนื่องด้วยระลึกนึกถึงการที่ตนเองได้มีชีวิตรอดมาได้ก็เพราะถูกเสือนำไปชุบเลี้ยง และได้นามว่าเจ้าเสือหาญ ท่านจึงให้ความเคารพนับถือเสือ และประกาศมิให้ชาวบ้านล่าเสือมาเป็นอาหาร แต่นั้นมาประชาชนก็ให้ความเคารพนับถือเสือด้วย เพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกในภาษาไตว่า อู ตู (อู – พ่อ ตู – เรา)  100 ปีต่อมา  ชาวไตทุกแห่งหนจึงถือว่าตนเองเป็นชาติเชื้อเครือเสือ

ชาวไตที่อยู่ในเมืองจีนก็ถือว่าตนเองเป็นไตชาติเชื้อเครือเสือ   และเมื่อปี ค.ศ.  1983 ทางการจีนได้ขุดพบสมบัติเก่า ที่ฝังไว้ในหลุมศพของเจ้าฟ้าเมืองสู้ (เมือเสือ) เป็นแผ่น (ตรา) ทองคำซึ่งมีรูปเสือหมอบอยู่ตรงกลาง มีน้ำหนัก 5 กิโลกว่า ๆ นี่ คือ สัญลักษณ์เสือที่ค้นพบ ซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ

หนึ่ง การที่ชนชาติไตถือว่าตนเองเป็นชาติเชื้อเครือเสือนี้ มิได้จำกัดเฉพาะชาวไตแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ชาวไตทุกหนแห่งก็มีความเชื่อเรื่องเสือในทำนองเดียวกัน

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved