ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

ตำนานตำข่อน (ตุง)

 
  ตำข่อน หรือตุง ตุงมีหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ และขนาด ขนาดยาวประมาณ 10 เมตร ขนาดเล็กประมาณ 2-1 เมตร ส่วนประกอบของตำข่อน หรือตุง คือ ผ้าแพร ไม้ เงิน ทอง เหล็ก และกระดาษ เป็นต้น มีลวดลายต่าง ๆ เช่น ลวดลายสัตว์ หรือดอกไม้ แล้วแต่การออกแบบของผู้ทำ ตำข่อน หรือตุงมี 3 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

            1. ตุงจัย ตุงบูชา ตุงคู่ชะตาราศี ซึ่งใช้ในงานพิธีมงคลต่าง ๆ

            2. ตุงสามหาง เป็นตุงที่ทำขึ้นเพื่อบูชา และถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติมิตรที่ได้ล่วงลับไปนิยมสร้างถวายที่วัด ประมาณเดือน 11

            3. ตุงสีหลากชนิด ใช้เพื่อประโยชน์ใส่แจกันบูชาพระ ในงานไสยศาสตร์ หรือในงานพิชัยสงคราม

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved