ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

สมัยตั้งรัฐฉานสหภาพร่วมกับพม่า

 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี ค.. 1947 บรรดาองค์เจ้าฟ้า และผู้นำตัวแทนประชาชนได้เข้าหารือกันที่เมืองป๋างหลวง และได้ตกลงเลือกตัวแทนเจ้าฟ้า 7 องค์ และตัวแทนผู้นำ ประชาชนอีก 7 คน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.. 1947 ให้เป็นฝ่ายดำเนินการการปกครองเมืองไตกัมโพชะสืบมา

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.. 1947 นายพลอองซาน ผู้นำพม่าได้เดินทางมาที่ประชุมที่ป๋างหลวง จึงเกิดมีการเจรจากันขึ้นสี่ฝ่าย มีทั้งผู้นำไทยใหญ่ ผู้นำกะฉิ่น (ขาง) และผู้นำชิน (ชาง) เข้าหารือด้วย ในที่สุดทั้งสี่ฝ่าย (สี่รัฐ) ได้ตกลงกันเพื่อที่จะก่อตั้งประเทศร่วมกันเป็นรัฐสหภาพ ในระบอบประชาธิปไต และผู้แทนทั้งสี่ฝ่ายก็ได้ลงรายเซ็นในสนธิสัญญา เพื่อก่อตั้งรัฐสหภาพร่วมกันในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.. 1947 และเรียกกันว่าสัญญาป๋างหลวง มาจนถึงปัจจุบัน

สนธิสัญญาป๋างหลวง

        ในสัญญาป๋างหลวง 9 ประการๆ ที่เกี่ยวกับรัฐฉานโดยตรงมีใจความอยู่ 3 ประการดังนี้
                
1.
      การปกครอง เป็นของตนเอง (รัฐบาลกลางไม่มีสิทธิแทรกแซง) อยู่ในข้อที่ 5 ในสนธิสัญญา
                2.
       การคลัง เป็นของตนเอง (รัฐบาลกลางไม่มีสิทธิแทรกแซง) ในข้อที่ 7
                3.
       การเสรีภาพและเสมอภาค (มีสิทธิ์ตามครรรองระบอบประชาธิปไตยทุกประการ)

รัฐธรรมนูญแห่งรัฐสหภาพพม่า

                ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐสหภาพพม่า (ฉบับ ค.. 1948 ) เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ทุกรัฐว่า เมื่อร่วมกันตั้งเป็นรัฐสหภาพพม่า ครบ 10 ปีเต็ม ถ้าหากรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญต้องการแยกออกจากสหภาพรัฐ ก็มีสิทธิ์ทำได้ตามประชามติของรัฐนั้น

 

รัฐสหภาพพม่าระหว่าง ค.. 1948-1958

                หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 4.1.1948 แล้ว เจ้าคำเชิก (เจ้าส่วยไต) เจ้าฟ้าหลวงเมืองหยองห้วย ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกของรัฐสหภาพ ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับ ค.. 1948 ในระบบประชาธิปไตย และนายอูนุได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลชุดแรก แต่ที่จริงแล้ว แม้ประเทศสหภาพพม่า ได้ดำเนินตามระบอบประชาธิปไตยมานานถึง 10 ปีแล้วก็ตามสิทธิเสรีที่ได้ระบุไว้ในสมัยสัญญาป๋างหลวงนั้น ไม่มีการเสมอภาค พม่าเหนือกว่าทุกด้าน บรรดาเจ้าฟ้าและผู้นำรัฐฉานทั้งหลาย จึงเรียกประชุมขึ้นที่เมืองใหยในปี ค.. 1957 ซึ่งเป็นวาระควบรอบ 10 ปีเต็มของการร่วมตั้งรัฐสหภาพ  ในที่ประชุม มีพระสงฆ์ ผู้นำประชาชน และผู้รักชาติส่วนบุคคลร่วมด้วย

                ทางด้านการเมือง ในสภา บรรดาเจ้าฟ้าและผู้นำตัวแทนประชาชนรัฐฉานทั้งหลายและตัวแทนรัฐกะเหรี่ยง กะยา กะฉิ่น ชิน มอญ และอาระแกน ได้เข้าประชุมร่วมกันที่เมืองตองกี (เมืองหลวงของรัฐฉาน) ในปี ค.. 1961 และปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อสภาในปี ค.. 1964 แต่ถูกกองทัพพม่า นำโดยนายพลเนวิน ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเมื่อปี ค.. 1962 (ก่อนหน้าการกำหนดนั้นสองปี)

เจ้าฟ้าทุกเมืองสละอำนาจให้แก่คณะรัฐบาลรัฐฉานเมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.. 1959 ระบบการปกครองแบบเจ้าฟ้าได้สิ้นสุดลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เจ้าฟ้าที่สละอำนาจในครั้งนั้นรวม 34 องค์ คือ

1. เจ้าขุนญุ่น       เจ้าฟ้าจะก่อย                              2. เจ้าขุนอู             เจ้าฟ้าปางหมี
3. เจ้าขุนซอง         เจ้าฟ้าจะยง                              4. เจ้าขุนจี่              เจ้าฟ้าจามกา
5. เจ้าจิ่งญุ่น       เจ้าฟ้าบ้านเย่น                             6. เจ้าขุนอ่อง        เจ้าฟ้าหม่อทราย
7. เจ้าอ่องโม         เจ้าฟ้าเมืองปาย                         8. เจ้าขุนยี              เจ้าฟ้าหยั่วหง่าน
9. เจ้าทุนจิ่ง          เจ้าฟ้าโบยล่า                              10. เจ้าตองส่วย เจ้าฟ้าน้ำค่ก(หนองหวอน)
11. เจ้าเสือห่ม      เจ้าฟ้าเมืองป๋อน                        12. เจ้าขุนโอ้         เจ้าฟ้าหัวโปง
13. เจ้าโมกะย่อ เจ้าฟ้าป๋างลอง                             14. เจ้าอ่องมิ่น      เจ้าฟ้าสี่แส่ง
15. เจ้าส่วยมุ่ง       เจ้าฟ้าเกซี                                  16. เจ้าหม่านฟ้า เจ้าฟ้าเมืองสู้
17. เจ้าวุนกี่           เจ้าฟ้าปังตรา                             18. เจ้าหยั่นกะยิ่นใส่          เจ้าฟ้าโกก้าง
19. เจ้าส่วยกะยี่ เจ้าฟ้าเมืองปั่น                             20. เจ้าอุงหม่อง เจ้าฟ้าเมืองหนอง
21. เจ้าทุนเอ         เจ้าฟ้าส่าเมืองคำ                       22. เจ้าอ่องกะยิ่น(ทุนล่า)เจ้าฟ้าหมอกใหม่
23. เจ้ามังเล็ก        เจ้าฟ้ามังเลือน                           24. เจ้าเปี้ย     เจ้าฟ้าเมืองนาย
25. เจ้าเสือห่ม       เจ้าฟ้าแสนหวีใต้ (เมืองไหย๋) 26. เจ้าห่มฟ้า        เจ้าฟ้าแสนหวีเหนือ                   
27. เจ้ากะย่าแสง เจ้าฟ้าสี่ป้อ                                  28. เจ้าขุนปานจิ่ง เจ้าฟ้าน้ำสั่น                                 
29. เจ้าหนุ่ม          เจ้าฟ้าลายข้า                              30. เจ้าขุนกี่           เจ้าฟ้าเมืองกึ๋ง                               
31. เจ้าส่วยแต๊ก(คำเซิก) เจ้าฟ้ายองห้วย              32. เจ้าขุนเขียว เจ้าฟ้าเมืองมีด                                   
33. เจ้าจายหลวง  เจ้าฟ้าเชียงตุง                           
34. เจ้าขุนส่า         เจ้าฟ้าลอกจอก

     

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved