ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

อาณาจักรอ้ายลาว (ค.ศ.47 – 225)

 
อาณาจักรอ้ายลาวเป็นอาณาจักรของชนชาติไตลำดับที่สอง อาณาจักรนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อาณาจักรเมืองเสือถึงแก่อวสานลง จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า หลังจากที่อาณาจักรเมืองจู (เมืองเสือ) เสื่อมลง เจ้ากิ่วหลวง (มีพี่น้องสิบสองคน)ได้ทำการรวบรวมหัวเมืองชนเผ่าไตที่แตกออกไปเป็นหลาย ๆ เมืองให้กลับเข้ามารวมตัวกันในรูปของอาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ 47 ปีก่อนคริสตศักราช โดยชื่อว่า อาณาจักรอ้ายลาว ซึ่งมีอาณาบริเวณแถบมณฑลเฉฉวน

          ในยุคสมัยของอาณาจักรอ้ายลาวนี้เอง ชนชาติไตได้รับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.71 ปี แต่นิกายที่ชนชาติไตยอมรับนับถือเป็นครั้งแรกนั้น เป็นพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน

                อาณาจักรอ้ายลาวเสื่อมลงเมื่อปี ค.ศ.225 ซึ่งตรงกับสมัยของสามก๊ก และกล่าวกันด้วยว่าเบ้งเฮ็กที่รบกับจูกัดเหลียงเป็นชนชาติไต อาณาจักรอ้ายลาวก็สิ้นสุดช่วงนั้น

     

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved