ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

อาณาจักรเมืองจู (เมืองเสือ

 
อาณาจักรเมืองจู หรือเมืองเสือ เป็นอาณาจักรชนชาติไตสมัย 4000 ปีก่อนคริสตศักราช มีอาณาบริเวณตรงประเทศจีนปัจจุบัน อาณาจักรเมืองจู หรือเมืองเสือ นี้เป็นการรวมตัวกันของเมือง 20 เมือง จากหลายชนเผ่าด้วยกัน โดยมีเมืองจู หรือเมืองเสือเป็นเมืองหลวงที่มีอำนาจมากกว่า ในบรรดาเมืองทั้ง 20 เมืองนั้น เท่าที่รวบรวมได้มีดังนี้
1. เมืองป๋าง   2. เมืองปา     3. เมืองลุง   4. เมืองแสน (ยูนนาน)
5. เมืองแตง   6. เมืองนาคี   7. เมืองงู     8. เมืองโย่ย  9. เมืองงิ้ว              10. เมืองเปงาย     ฯลฯ
อาณาจักรเมืองจู (เมืองเสือ) มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ต่อมา แต่ภายหลังสำหรับเมืองบริวารต่าง ๆ ถูกทางจีน (สมัยจักรพรรดิเชง วู ตี้) แผ่อาณาเขตลงมาทีละเล็กทีละน้อย (ทีละเมือง) จนกระทั่งเมืองจู เมืองเสือเสื่อมลง โดยเหตุการณ์ของการแผ่อาณาเขตของจีนต่อเมืองจูนั้นมีดังนี้
เมืองป๋าง มีอาณาบริเวณตรงกลางประเทศจีน เป็นเมืองแรกที่จีนแผ่อาณาเขตเข้ามา ซึ่งเหตุการณ์เกิดเมื่อ 1231 ปีก่อนคริสตศักราช แต่หลังราชวงศ์ชิงสิ้นสุดก็ได้รับการฟื้นฟูกลับมาใหม่อีก
เมืองปา ถูกตีแตกเมื่อ 339 ปีก่อนคริสตศักราช ต่อแต่นั้นก็เมืองลุง และต่อด้วยเมืองงูเมื่อ 279 ปีก่อนคริสตศักราช สำหรับเมืองแสน ช่วงนั้นสามารถเจริญรุ่งเรืองด้วยได้ถึง 60 ปี เมื่อเมืองแสนเสื่อมลง ชาวไตที่ย้ายถิ่นฐานไปสร้างบ้านแปรงเมืองในที่อื่น ๆ ก็ได้นำเอาคำว่าแสนติดตามไปต่อเติมตั้งชื่อเมืองใหม่โดยมีคำว่า
“แสน”
พ่วงติดอยู่ด้วยต่อมา เช่น แสนหวี เกียงแสน แสนแจ้ เป็นต้น
อาณาจักรเมืองจู (เมืองเสือ) ได้เสื่อมลงจริง ๆ ก็เมื่อ 222 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรเมืองจู (เมืองเสือ)
     

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved