ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

ยุคเมืองนาย ค.ศ. 1752-1948

 
            เมืองนายเป็นเมืองเก่าแก่ได้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตตามประวัติแล้ว โดยอยู่ในเขตภาคใต้ของรัฐฉาน
ซึ่งได้ก่อตั้งมาเมื่อก่อน ค.ศ.441 มีเจ้าปกครองสืบต่อกันมาแต่มีบางช่วงที่เมืองนายขาดเจ้าผู้ปกครอง
ต่อมาในปี ค.ศ. 1752 เมืองนายได้กลายเป็นศูนย์กลางของการปกครองเมืองไตสืบต่อจากเมืองแสนหวี

ในปี ค.ศ. 1319 เจ้ามังราย ได้ทำการฟื้นฟูเมืองนายและแต่งตั้งให้โอรสปกครองต่อมา
เจ้าที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้ามังราย ได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1566 เพราะบุเรงนอง เข้ายึด
แต่อย่างไรก็ตาม เมืองนายในยุคหลัง คือ เริ่ม ค.ศ. 1567 เป็นต้นมา
เมืองนายขาดเจ้าผู้ปกครอง จึงได้ไปอัญเชิญเจ้าเมืองสี่ป้อมาปกครอง และใน ค.ศ. 1631
ได้ไปอัญเชิญเจ้าเมืองมีดมาปกครองสืบต่อมา

อย่างไรก็ตาม เจ้าผู้ปกครองเมืองนาย ที่สามารถรวบรวมได้มีดังนี้

1. เจ้าเสือเผือกฟ้า (ค.ศ. 1567-1568)
2. โอรสเจ้าเสือเผือกฟ้า 2 องค์ ปกครองร่วมกัน (ค.ศ. 1568-1585)
3. กษัตริย์พม่าได้ส่งตัวแทนมาปกครอง (ค.ศ. 1585-1631)
4. เจ้าหลาคำ (โอรสเจ้าฟ้าเมืองมีด) (ค.ศ. 1631-1675)
5. เจ้าจ๋ามคำ (โอรสเจ้าหลาคำ) (ค.ศ. 1675-1678)
6. เจ้าเสือห่ม (โอรสเจ้าจ๋ามคำ) (ค.ศ. 1678-1704)
7. เจ้าขุนอ้าน (โอรสเจ้าเสือห่ม) (ค.ศ. 1704-1728)
8. เจ้าซูวคาด (โอรสเจ้าขุนอ้าน) (ค.ศ. 1728-1746)
9. เจ้าส่วย มยาด โน (โอรสเจ้าซูวคาด) (ค.ศ. 1746-1772)
    
ในยุคนี้เป็นยุคที่เมืองนาย ได้เป็นศูนย์กลางของการปกครองเมืองไต
 10. เจ้าส่วย มยาด จยอ (โอรสเจ้าส่วย มยาด โน ) (ค.ศ. 1772-1790)
 11. เจ้าขุนส่วยหว่า (โอรสเจ้าส่วย มยาด จยอ ) (ค.ศ. 1790-1811)
 12. เจ้าจุ่ง (ขุนเมืองเจียงตอง) (ค.ศ. 1811-1842 )
 13. เจ้าขุนหนุ่ม (โอรส เจ้าขุนจุ่ง ) (ค.ศ. 1842-1868)
 14. เจ้าโพ (โอ้) (โอรสเจ้าขุนหนุ่ม) (ค.ศ. 1868 –1874)
 15. เจ้าขุนจี่ (ส่วยจี่) (อาว์เจ้าขุนโอ้) (ค.ศ. 1874-1884)
       เจ้าขุนจี่นี้ ได้ทำการฆ่าพม่า แล้วหนีไปอยู่ที่เชียงตุง
 16. ทากหลู่ (เคยเป็นพระมาก่อน มีเชื้อสาย ปะโอ ) (ค.ศ. 1884-1888)
 17. เจ้าขุนจี่ (จากเชียงตุงมาปกครองอีกครั้ง) (ค.ศ. 1888-1914)
 18. เจ้าขุนจ่อจ่าม (โอรสของพี่ชายเจ้าขุนจี่) (ค.ศ. 1914-1929)
 19. เจ้าจ่อโฮ (โอรสเจ้าขุนจ่อจ่าม) (ค.ศ. 1929-1948)
 20. เจ้าเปี้ย (โอรสเจ้าจ่อโฮ) (ค.ศ. 1948-1959)
        เจ้าเปี้ย ผู้ปกครองเมืองนาย และบรรดาเจ้าฟ้าเมืองไตทั้งหมด
       ได้สละอำนาจให้กับรัฐบาลสหพันธรัฐไต เมื่อวันที่ 25 เมษายน
        ค.ศ. 1959/2502

     

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved