ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

กฎหมายการปกครอง รัฐฉานสมัยอังกฤษ 10 ประการ

                                                                (เรียกง่ายๆว่า กฎ 10 ประการ)

ในระหว่างที่อังกฤษปกครองรัฐฉานนั้น ได้ปกครองโดยใช้กฏหมาย 10 ประการ คือ

1.      ผู้ทำการปฏิวัติต่อระบบเจ้าฟ้า และรัฐบาลไตย มีโทษถึงตายและจะถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมดด้วย

2.     (ก) ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นถึงตายโดยความตั้งใจ มีโทษถึงตาย หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือปรับด้วยเงินทอง
(ข) ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นถึงตายโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือทำลายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ มีโทษจำคุก หรือโทษปรับ

3.      การทำลายตัวเอง  หรือทำลายผู้อื่น นับว่าเป็นการกระทำผิดทั้งสองประการ

4.     การโจรกรรม หรือ ให้ที่พักพิงคนร้าย และรับไว้ของโจร มีโทษจำคุกไม่เกิน 8 ปี หรือโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.     การทำลายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ มีโทษปรับ ไม่เกิน 200 จ๊าด

6.     การข่มขืนลูกสาว ภรรยาคนอื่นเขา มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 300 จ๊าด หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

7.     การโจรกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ มีโทษให้ทดแทน ตามราคาที่โจรกรรมไปเป็นสองเท่า หรือโทษตี

8.     การลักพาภรรยาคนอื่นเขาหนี มีโทษปรับต่ำสุดไม่เกิน 300 จ๊าด

9.      การจงใจกระทำผิดกฎหมาย ที่ระบุไว้ข้างบนนี้ หากมีพยานหลักฐานชัดเจน มีโทษหนักเบาตามคดีที่กระทำเอาไว้

10.  การทำผิด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายข้างบนนี้ จะได้รับโทษทัณฑ์ ตามกฎประเพณี(ท้องถิ่น) ซึ่งยึดถือมาตั้งแต่โบราณกาล

 
 กฏหมายปกครอง                 เจ้าฟ้าในสมัยอังกฤษ์                   อาณาจักร 9 ฮายหอ
     

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved