ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

เจ้าฟ้าไทยใหญ่ ในสมัยอังกฤษปกครอง

                                                                 (ระหว่าง ค.. 1887-1959)

      1.   เมืองแสนหวี     เจ้าห่มฟ้า ยศพันตรีในกองกำลังอาสาอังกฤษ (1925-1959)
        2.
     
เมืองไหย         เจ้าเสือห่มฟ้า  (1947-1959)
        3.      เมืองสี่ป้อ         เจ้าจ่าแสง        (1947-1959)
        4.
     
เมืองน้ำสั่น       เจ้าขุนปานจิ่ง ชาวปะล่อง  (1926-1959)
        5.
     
เมืองมีด          เจ้าขุนเขียว M.A. ยศ ร้อยเอก ประธานรัฐฉาน (1948-1958) และรองนายกรัฐมนตรี  
              และรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐสหภาพพม่า
(1956-1958)

        6.  เมืองโกก้าง       เจ้าหย่านจีนส่าย ชาวจีน (1939-1959)
        7.  เมืองเกซี           เจ้าส่วยหมุ่ง     (1947-1959)
        8.  เมืองสู้               เจ้าหม่านฟ้า     (1952-1959)
        9.  เมืองกึ๋ง              เจ้าขุนจี่            (1932-1959)
        10. เมืองลายค่า        เจ้าหนุ่ม ยศร้อยเอกในกองพันฉานที่ 13 (1931-1959)
        11. เมืองนาย            เจ้าเป้   ยศร้อยเอกในกองพันเบาฉาน (1938-1959)
        12. เมืองเลิน            เจ้าหม่านเหล็ก (1939-1959)
        13. เมืองหมอกใหม่     เจ้าทุนฟ้า(รับจากเสด็จพ่อเจ้าจ่ามทุน) (1956-1959)
        14. เมืองหนอง           เจ้าอุงหม่อง     (1944-1959)
         15. ส่าเมืองคำด          เจ้าทุนเอ          (1937-1959)
         16. เมืองหยองห้วย      เจ้าคำเซิก ประธานาธิบดีคนแรกแห่งรัฐสหภาพพม่า (1948-1952)
         17.  เมืองล๊อกจอก       เจ้าขุนส่า          (1947-1959)
         18.  เมืองปั่น              เจ้าส่วยจี่          (1948-1959)
         19.  เมืองปางตะละ      เจ้าวินจี่ ชาวธะนุ (1956-1959)
         20.  เมืองป๋อน            เจ้าเสือห่ม M.A. (รับจากเสด็จพ่อเจ้าจ่ามทุน)
ซึ่งถูกคนร้าย ลอบสังหารในกลาง
                 ส
ห ภาที่เมืองย่างกุ้งรวมกับนายพลอองซาน1947(1948-1959)
         21.  เมืองป๋างลอง        เจ้าโมจ่อ          (1941-1959)
        22.  เมืองโปยละ          เจ้าขุนทุนจิ่ง ชาวธะนุ      1946-1959)
        23.  เมืองหัวโปง          เจ้าขุนโอ้ (รับจากเสด็จพ่อเจ้าขุนก่วย) (1957-1959)
        24.  เมืองจะก่อย          เจ้าขุนยู้น  (1913-1959)
        25.  เมืองปางหมี          เจ้าขุนอู ยศร้อยเอกในกองพันเบาฉาน (1939-1959)
        26.  เมืองโจง              เจ้าขุนซอง  ชาวธะนุ    (1946-1959)
        27.  เมืองจ๋ามกา           เจ้าขุนจี่            (1916-1959)
        28.  เมืองบ้านเหย่น       เจ้าจิ่งยู้น          (1945-1959)
       29.  เมืองป่อ             เจ้าขุนอ่อง       (1945-1959)
       30.  เมืองหยว่าหง่าน     เจ้าขุนยี่            (1959-1959)
       31.  เมืองน้ำค๊กหนองหมอน    เจ้าตองส่วย      (1959-1959)
       32.  เมืองสะโถ่ง       เจ้าอ่องมิ้น       ชาวปะโอ        (1957-1959)
       33.  เมืองเชียงตุง    เจ้าจายหลวง    ชาวไทยเขิน(รับจากเสด็จพ่อเจ้ากองไตย)1947-1959)

       34.  เมืองปาย               เจ้าหวุ่นนะ (เจ้าฟ้ารัฐกะยา)
 

 
 กฏหมายปกครอง                 เจ้าฟ้าในสมัยอังกฤษ์                   อาณาจักร 9 ฮายหอ
   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved