ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

สมัยอาณาจักรไต 9 ฮายหอ

                                                       รัฐฉานภายใต้การอารักขาของอังกฤษ (.. 1887-1947)
                1. ก่อนสมัยอังกฤษ
                     ในเวลานั้นเมืองไต หรือรัฐฉานได้แบ่งเป็นหัวเมืองเจ้าฟ้า ที่ทรงอำนาจออกเป็น 9 หัวเมือง
และเรียกว่าเมืองไตเก้าฮายหอ
(โกสัมภี หรือ โกชานเป)  
และมีศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่เมืองแสนหวี
เก้าฮายหอในตอนนั้นประกอบด้วย

1.     เมืองกอง(กลอง)       2. เมืองยาง       3. เมืองสองสบ    4. เมืองแสนหวี

5.         เมืองมีด                      6. เมืองสี่ป้อ     7. เมืองนาย         8. เมืองหยองห้วย       9. เมืองปาย


2.
 ช่วงสมัยอังกฤษ

  3.   รัฐฉาน หรือ เมืองไตเก้าฮายหอ หลังได้ตกเป็นเมืองอารักขาของราชสำนักอังกฤษแล้ว ในช่วง ค.. 1887 ถึง 1922 นั้นยังยึดถือการปกครองระบบเจ้าฟ้าในแบดั้งเดิม ซึ่งมีมาตรการปกครอง 10 ประการ และเมืองอิสระทั้งเก้าเจ้าฟ้ามาตลอด

ต่อมาใน ค.. 1922 ระบบเก้าฮายหอได้ลดหย่อนลง ทำให้เมืองเจ้าฟ้า ที่เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยยึดความอิสระมากขึ้นและแยกตัวออกเป็นเมืองปกครองตนเองตามระบบการปกครองของอังกฤษ ซึ่งแยกแล้วปกครองหัวเมืองขึ้นเพื่อป้องกันการแบ่งเมืองเกิดขึ้น จึงเป็นเหตถุทำให้เมืองไตเก้าฮายหอ ได้แยกออกเป็นเมืองเจ้าฟ้าถึง 34 เมืองรวมกระทั้งเมืองเชียงตุงด้วย จากนั้นก็ตกลงกันตั้งเป็นสภาสมาพันธ์แห่งรัฐฉาน (The Federated Shan State) ขึ้นแล้วผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานสภา 4 ปีละหนึ่งองค์โดยเจ้าฟ้า จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2

 
 กฏหมายปกครอง                 เจ้าฟ้าในสมัยอังกฤษ์                   อาณาจักร 9 ฮายหอ
   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved