ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

กำเนิดกองกำลังกู้ชาติ

หลังการรวมตัวกันขอเอกราชจากอังกฤษพร้อมกับพม่าโดยมีข้อตกลงเป็นมั่นเหมาะในหนังสือ "สัญญาโป๋งหลวง" เจตนารมณ์อันเป็นธาตุแท้แห่งจิตใจก็เริ่มปรากฏออกมาให้เห็น รัฐฉานอันเป็นดินแดนแห่งสันเขาที่สงบเริ่มพบกับทหารต่างถิ่นมาเยือนเป็นแห่ง ๆ จนในที่สุดชนชาติที่ทำเป็นผู้หวังดีเป็นมิตรแท้ ก็แสดงออกถึงธาตุแท้อันซ่อนไว้ไม่มิด
              จากที่ไม่มีทหารใด ๆ อยู่ในรัฐฉานมาก่อนเลยก็ปรากฏมีทหารผู้เคยเป็นมิตรร่วมสร้างสหภาพก็ส่งทหารมาโดยอ้างถึงการเข้าในรัฐฉานของกองทัพก๊กมินตั๋ง (จีนคณะชาติ) กองพล 93 ซึ่งพ่ายแพ้เหมาเจอตุงแล้วถอยร่นเข้ามาในรัฐฉาน แต่เมื่อทหารจากร่างกุ้งเข้ามา แทนที่จะต่อสู้กับกองทัพก๊กมินตั๋งเข้ามาปกป้องชนชาติรัฐฉานอย่างเดียว แต่กลับมาย่ำยีทำร้าย ปล้นสะดมอย่างมิใช่มนุษย์ โดยไม่สนใจจากคำอ้อนวอนขอร้องจากบรรดาเจ้าฟ้า หรือประชาชนแต่อย่างใด น้ำตาแห่งชนชาติรัฐฉานจึงเริ่มไหลรินเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1954 จากภาคเหนือ สู่ภาคกลาง จนถึงภาคใต้ ทั่วหัวระแหงมีแต่เสียงโอดครวญร่ำไห้เสมอมาอย่างที่ไม่เคยเงียบหายไปเลย


                                     เจ้าน้อย ซอหนั่นต๊ะ มังกร
เมื่อการท้วงติงจากบรรดาเจ้าฟ้าและจากประชาชนทั้งไม่ได้รับความสนใจใด ๆ เลย บรรดาเจ้าฟ้าจึงหาทางออกจากปัญหานี้ด้วยวิถีทางการเมือง แต่ไม่บังเกิดผลใด ๆ ทั้งสิ้น เจ้าน้อย ซอหยั่นต๊ะ จึงปลูกจิตสำนึกบุคคลผู้รักชาติมาร่วมกันก่อตั้งกองทัพเพื่อปกป้องท้วงคืนสิทธิเสรีภาพบนผืนแผ่นดินแห่งมาตุภูมิ โดยได้บุคคลผู้รักชาติร่วมกันก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่จำนวน 31 คน กองกำลังที่ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกนี้มีชื่อว่า "หนุ่มศึกหาญ" อันเป็นเริ่มต้นแห่งการต่อสู้เพื่อความเป็นไทแห่งรัฐฉาน วันที่ก่อตั้งกองกำลังนี้ก็คือวันที่ 21 พฤษภาคม 1958 บุคคลผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย
         1. เจ้าน้อย ซอหนั่นต๊ะ   จากเมืองวัน (อยู่ในจีน)
         2. อาจารย์พรหมินทร์    จากอำเภอฝาง
         3. เจ้าหาญน้อยอินทร์    จากเมืองปั่น
         4. เจ้าหาญส่างสุ            จากอำเภอแม่อาย
         5. นายปอย                    จากเมืองปั่น
         6. เจ้าขุนหาญลายวงษ์   จากเมืองลางเคอ
         7. นายวิญา                    จากเมืองปั่น
         8. นายอ้ายเนิง                จากเมืองปั่น
         9. นายอ้ายเล็ก                จากเมืองปั่น
         10. นายอ้ายนันท์              จากเมืองปั่น
         11. นายกอหลี่                  จากเมืองปั่น
         12. นายกุ่งนะ                   จากเมืองปั่น
         13. นายอินทะ                  จากเมืองปั่น
         14. นายอ้ายตั๋น                 จากเมืองปั่น
         15. นายอ้ายเปา                 จากเมืองปั่น
         16. นายวารินทร์               จากเมืองปั่น
         17. นายอ้ายเหน่                จากเมืองปั่น
         18. นายจินตา                   จากเมืองปั่น
         19. นายปัญญา                  จากเมืองปั่น
         20. นายคองอ่อง                จากเมืองปั่น
         21. นายปู่เมืองสอง            จากเมืองปั่น
         22. นายปานจี่                    จากเมืองปั่น
         23. นายกันใจ                    จากเมืองปั่น
        24. นายปู่ปา                      จากเมืองปั่น
         25. นายปู่หมาย                  จากเมืองปั่น
         26. นายจารินทร์                จากเมืองปั่น
         27. นายบัณฑิต                 จากเมืองปั่น
         28. นายโหญ่                     จากเมืองปั่น
         29. นายอ่อง                       จากเมืองปั่น
         30. นายทุนหลู่                   จากเมืองปั่น
         31. นายเขิ่ง                        จากเมืองปั่น

           ในระยะแรกแห่งการก่อตั้งกองกำลังหนุ่มศึกหาญมีปืนเพียง 7 กระบอก คน 31 คน ฐานบัญชาการแห่งแรกคือ ปุ่งแกงมัน บ้านเมืองจอด และที่ห้วยปู้ ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน 1958 จึงย้ายไปตั้งกองบัญชาการที่ป๋างแปก ดอยอ่างขาง และป๋างตอง กองทัพหนุ่มศึกหาญเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีถึง 8 กองร้อย 
        1. เจ้าหาญส่างซอ บัญชาการกองพันที่ 1 โดยตั้งกองบัญชาการอยู่เปียงหลวง
        2. เจ้าหาญน้อยอินทร์ บัญชาการกองร้อยที่ 2
        3. เจ้าหาญเสือจาม บัญชาการกองร้อยที่ 3
        4. เจ้า.......................บัญชาการกองร้อยที่ 4
        5. เจ้าหาญปู่หลอยเจ้าไร่ บัญชาการกองร้อยที่ 5
        6. เจ้าหาญพรหมินทร์  บัญชาการกองร้อยที่ 6
        7. เจ้าหาญปัญญา บัญชาการกองร้อยที่ 7
        8. เจ้าหาญเก๋งเซิง  บัญชาการกองร้อยที่ 8
 

เจ้าน้อย ซอหยั่นต๊ะ มังกร
ผู้นำก่อตั้ง
"กองกำลังกู้ชาติหนุ่มศึกหาญ" 
วันที่ 21 พฤษภาคม 1958

 
   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved