ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

ประวัติ นก โต


 

“นก” คือ การแสดงฟ้อนรำ ของนกกินรา (หมายถึงชาย) นกกินรี (หมายถึงหญิง) นก หรือ โต ในภาษาไทยใหญ่หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จไปโปรด พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็น เวลา 3 เดือน แล้วได้เสด็จลงมายังมนุษยโลก ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา

            มนุษย์พร้อมทั้งสัตว์โลกต่าง ๆ มีทั้ง นก โต ซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ต่างก็มีความยินดีในการเสด็จกลับมา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และต่างพากันไปต้อนรับพระพุทธองค์ มีการถวายทานเป็นต้น และสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีความยินดีเช่นเดียวกับมนุษย์ ก็ได้แสดงอาการต่างๆ มี ฟ้อนรำ เป็นต้น 
                                                      
                                                    

            ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประชาชนชาวไทยใหญ่ ก็ได้ยึดถือเอาเป็นสิริมงคล สำหรับวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลออกพรรษา และตลอดจนถึงพิธีสำคัญต่างๆ เช่น ปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว) ปอยหัวศีล (เข้าพรรษา) เป็นต้น

            สมัยก่อนชาวบ้านไม่มีผ้าแพรที่สวยงาม สำหรับจะตกแต่งโต ก็จะใช้ใบตองกล้วยแทน ซึ่งชาวไทยใหญ่ เรียกว่า “โตต๋องกล้วย”  ผู้ใดที่ได้พบเห็นการ รำนก รำโต ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เพราะว่า โต หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า

                                         

            ตามประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ก่อนเวลาที่จะมีการรำ นกหรือโต นั้น จะต้องมีการสอบถามเจ้าของสถานที่ และหัวหน้าคณะนกโต ก่อน ซึ่งการสอบถามนั้นจะเปิดคำถามและคำตอบ ที่เป็นสิริมงคล ก่อน
Clip ฟ้อนนก กิ่ง กะ หล่า

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved