ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

 

 

การศึกษาในสมัยอังกฤษปกครอง


                  หลังจากที่อังกฤษได้เข้าปกครองพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2395 (ค.ศ.1852) และหลังจากนั้นอีก 35 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) อังกฤษก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในรัฐฉาน ในด้านการศึกษานั้น อังกฤษได้สร้าง โรงเรียนที่เป็นระบบขึ้นแห่งแรกในรัฐฉานในปี พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) ที่เมืองต่องกี อันเป็นศูนย์กลางการ ปกครองของรัฐฉาน ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฉานภาคใต้ โรงเรียนแหงนี้ชื่อว่า “โรงเรียนกำโพชะ” (Shan Chief’s School) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดสอนภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ให้แก่ลูกเจ้าฟ้าทั่วรัฐฉาน ที่จะเติบโต ขึ้นปกครองในแต่ละรัฐต่อไปในอนาคต โดยที่เจ้าฟ้าทั้งหลายในรัฐฉานก็ได้ส่งลูกหลานของตนมาเข้าเรียน ณ ที่แห่งนี้ โอรสเจ้าฟ้าบางคนก็ได้ถูกส่งตัวไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในร่างกุ้ง หรือบางองค์ก็ถูกส่งไปศึกษาต่อ ที่ประเทศอังกฤษ แต่สำหรับการศึกษาในเมืองอื่น ๆ ก็ยังเป็นคงการเรียนรู้แบบดั้งเดิมโดยอาศัยวัดเป็น หลักเช่นเดิม

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved