ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

 วัฒนธรรมการตั้งชื่อ

 

วัฒนธรรมการตั้งชื่อของไทยใหญ่ที่มีมาตั้งแต่อดีตนั้น มีลักษณะเป็นชื่อเดี่ยว โดยใช้อักษรพยางค์เดียว ชื่อของแต่ละคนที่ได้รับการตั้งมา จะเป็นเครื่องสื่อให้รู้ว่า บุคคลผู้นี้หญิงหรือชาย หรือว่าเป็นคนลำดับที่เท่าไรในครอบครัว

            วิธีการตั้งชื่อผู้ชาย 
            บุตรคนที่ 1  จะตั้งชื่อว่า "อ้าย" หรือ "หลวง"
            บุตรคนที่ 2  จะตั้งชื่อว่า "ยี่"
             บุตรคนที่ 3  จะตั้งชื่อว่า "สาม"
             บุตรคนที่ 4 จะตั้งชื่อว่า "ใส่"
             บุตรคนที่ 5 จะตั้งชื่อว่า "โง่"
             บุตรคนที่ 6  จะตั้งชื่อว่า "ลูก"
              บุตรคนที่ 7 จะตั้งชื่อว่า "แจ๊บ"
              เมื่อรวมกันได้ดังนี้  "อ้าย     ยี      สาม     ใส่     โง่      ลูก     แจ๊บ"

           วิธีการตั้งชื่อผู้หญิง
            บุตรคนที่ 1  จะตั้งชื่อว่า "เย" หรือ "เอ้ย"
            บุตรคนที่ 2  จะตั้งชื่อว่า "อี่"
             บุตรคนที่ 3  จะตั้งชื่อว่า "อ๋าม" หรือ "อาม"
             บุตรคนที่ 4 จะตั้งชื่อว่า "ไอ่"
             บุตรคนที่ 5 จะตั้งชื่อว่า "โอ๋"
             บุตรคนที่ 6  จะตั้งชื่อว่า "อ๊ก"
              บุตรคนที่ 7 จะตั้งชื่อว่า "แอ๊ด"
              เมื่อรวมกันแล้วได้ดังนี้ "เย   (เอ้ย)"  อี่"   อ๋าม หรืออาม  ไอ่    โอ๋   ฮ๊ก  แอ็ด"

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved