ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

   คำไตย - คำไทย เกี่ยวกับสรรพนาม

 

คำไตย

คำไทย

เก๋า

ข้า, ผม

เก๋าข้า, ข้าเฮา, ข้า

ข้าพเจ้า, ฉัน, ผม

อู

ข้าพเจ้า (หนู)

เฮา

เรา

เฮาข้า

พวกเรา

เจอเฮา

พวกเรา

สู

คุณ

เจอสู

พวกคุณ

เขอ

คุณสองคน

เจา

คุณ, ท่าน

สู เจา

ท่าน, พระคุณท่าน

ใม๊

เอ็ง

เขา

คนอื่น

เจอเขา

พวกเขา

คิง

เขา

ขา

เขาสองคน

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved