ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

   คำไตย - คำไทย เกี่ยวกับการอยู่การกิน

 

คำไตย

คำไทย

อยู่

อยู่

เฮิน

บ้าน

โฮงเฮน

โรงเรียน

กิ๋น

กิน

กว่า

ไป

ไป๋

เดิน

ยาง

ก้าว, ก้าวเดิน

มา

มา

ป้อก

กลับ

คืนมา

กลับที่เดิม

มาคืน

กลับมา

เค่า

ข้าว

เค่าสาน

ข้าวสาน

เค่าจ้าว

ข้าวจ้าว

เค่าเหนว

ข้าวเหนียว

เค่าซุก

ข้าวสุก

พัก

อาหาร, กับข้าว

หวาน

อร่อย

อะระสะ

รส

อ๋าย

ไอ, กลิ่น

เสวอ๋าย

กลิ่น

เจม

เค็ม

ซ่ม

เปรี่ยว

ขม

ขม

ผาด, ฝาด

ฝาด

เพด

เผ็ด

ฮึน

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved