ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

   คำไตย - คำไทย เกี่ยวกับกาลเวลา

 

คำไตย

ไทย

เม่อไน่

วันนี้

เม่อพุก

พรุ่งนี้

เม่อวา

เมื่อวาน

เม่อฮือ

วันมะรืน

วันซืน

วานซืน

วันป้นมา

วันที่ผานมา

เม่อนึง

นมะเรื่อง

เม่อป้นมา, เม่อก่อน, อติด

ดีต

เม่อเหลว, ปัจจุ้ปั่น

ปัจจุบัน

เมอนา, อะหน่ากั้ด

อนาคต

คาว

ฤดู

คาวยาม

เวลา

คาวยามกิ๋นเค่า

เวลากินข้าว

คาวยามเฮ๊ดก๋าน

เวลาทำงาน

คาวยามลือ

เวลาพัก

คาวยามอาบน่ำ

เวลาอาบน้ำ

คาวยามนอน

เวลานอน

คาวกั๊ด

ฤดูหนาว

คาวแห้ง

ฤดูร้อน

คาวฮื่อ

ฤดูฝน

พอง

เวลา

พองยาม

กาล, เวลา

ยาม

เวลา

ยามนึ่งโมง

เวลาหนึ่งโมง

ยามเจ้า

เวลาตอนเช้า

ยามก๋างไหน

ตอนเช้า

ยามเตงวัน

ตอนเที่ยง

ยามหว่าย

ตอนบ่าย

ยามจ้าย

ตอนบ่ายแก่ๆ

ยามคำ

ตอนค่ำ

ยามก๋างคำ

ตอนมืดค่ำ

ยามลึก

ตอนดึก

ยามเตงคืน

ตอนเที่ยงคืน

ก๋างคืน

กลางคืน

ก๋างเจ้า

ตอนเช้า

ก๋างวัน

กลางวัน, ตอนกลางวัน

ก๋างคำ

ตอนกลางคืน

หน่าหรี่

นาฬิกา

นึงโจมอง

หนึ่งชั่วโมง

นาที, มะเน็ด

นาที

วินาที, จะก้าน

วินาที

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved