ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

   คำไตย - คำไทย เกี่ยวกับวันและเดือนนับตามสุริยคติ

 

คำไตย

คำไทย

วัน

วัน

เหลืน

เดือน

ปี๋

ปี

ปี๋ไตย

ปีศักราชไทยใหญ่ (2102)

ปี๋กอจ่า

ปีจุลศักราช (1370)

ปี๋ส่าสหน่า, ปี๋ปุตทะ

ปีพุทธศักราช (2551)

ปี๋คริต

ปีคริสตศักราช (2008)

ปี๋ใหม่

ปีใหม่

วันที่

วันที่

วันติ้ด

วันอาทิตย์

วันจั๋น

วันจันทร์

วันอังกาน

วันอังคาร

วันปุ้ด

วันพุธ

วันพัด

วันพฤหัสบดี

วันซุก

วันศุกร์

วันเสา

วันเสาร์

วันคึ่กคาย, วันหล่ำลอง

วันสำคัญ

วันกึด, วันลือ

วันหยุด

วันลือต๋าง

วันหยุดชดเชย

วันโยโย, วันส่าหมั่นย่า

วันธรรมดา, วันปกติ

วันโหงวันฮาง

วันฤกษ์งามยามดี

วันหมั่งก้าหล่า     

วันมงคล

วันทอดวันเมียด

วันศักดิ์สิทธิ์

เหลิน 1 กรา

เดือนมกราคม

เหลิน 2 กรา

เดือนกุมภาพันธ์

เหลิน 3 กรา

เดือนมีนาคม

เหลิน 4 กรา

เดือนเมษายน

เหลิน 5 กรา

เดือนพฤษภาคม

เหลิน 6 กรา

เดือนมิถุนายน

เหลิน 7 กรา

เดือนกรกฏาคม

เหลิน 8 กรา

เดือนสิงหาคม

เหลิน 9 กรา

เดือนกันยายน

เหลิน 10 กรา

เดือนตุลาคม

เหลิน 11 กรา

เดือนพฤศจิกายน

เหลิน 12 กรา

เดือนธันวาคม

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved