ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

ประเพณี 12 เดือนของไทใหญ่

 

1. เดือนเจ๋ง (เดือนอ้าย)

-ปอยปีใหม่ เริ่มเมื่อวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่ง มีงานและการฉลองกันอย่าง  คึกครื้น
-ปอยหลู่ใหม่ (งานถวายข้าวใหม่ประจำปี)

2. เดือนก๋ำ (เดือนยี่)

                        -ปอยป๋างวาด (เทศกาลงานปริวาสกรรมของพระสงฆ์)
                        -เทศกาลข้าวปุ๊ก (ข้าวใหม่ที่นำมาตำครุกด้วยงาผสมกับน้ำอ้อย

3. เดือนสาม

                        -ปอยหลู่ข้าวยากู้ (ข้าวเหนียวผสมน้ำอ้อย ถั่ว)
                       
-เทศกาลกินข้าวหลาม

4.เดือนสี
                        -ปอยก๋องโหล (งานถวายทานกองฟืน)
                        -ปอยขึ้น (ไหว้) ธาตุ (เทศกาลบูชาพระธาตุ)

                      
-ปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว)
                        -ปอยเหลินสี่มน(งานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ประชาชน 
                         จะพากันไปสักการะบูชาเจติยสถานจัดงานกันใหญ่โต

5. เดือนห้า

           -ปอยซอนน้ำ (เทศกาลสงกรานต์ สรงน้ำพระ)ปอยหลู่จ่าตี่กองมูทราย
           -ปอยกั่นตอ (งานขอขมาคารวะผู้อาวุโส
(รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอขมาพ่อแม่ ปู่ย่าตา ยาย และ 
             ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้านตนรู้จัก)
           -ส่ายหัว (สระหัวด้วยส้มป่อย โดยถือว่าเป็นวันปีใหม่ เพื่อชะล้างโรคภัยไข้เจ็บ
              และสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลาย
           -เป็นเทศกาลข้าวหมุนห่อ (ขนมห่อทำจากแปงข้าวผสมน้ำอ้อยถั่ว)

6. เดือนหก

                        -ปอยล้างจอง, ปอยหางน้ำ (งานล้างทำความสะอาดวัด)
                        -ปอยหนูไฟ (งานแข่งปั้งไฟ)

7. เดือนเจ็ด

                        -ปอยหลู่ใจบ้าน, ขึ้นเจ้าเมือง (งานสวดมนต์สืบชะตาบ้านเมือง)
                        
- ปอยสอบลีก (งานสอบธรรมของพระภิกษุสามเณร)
                        -ปอยหลู่ข้าวต้มแหลม

8. เดือนแปด

                            - ปอยหลู่ตานส่างกานก๋ำหว่า (งานถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนเข้าพรรษา)
                            
- ปอยสู่ดอกไม้เข้าพรรษา

9. เดือนเก้า

                        -ปอยหลู่ต้นแปก (งานถวายต้นเทียนใหญ่กลางพรรษา)
                       
-ปอยมหาตุ้ก (งานสลาก)

10. เดือนสืบ

                        -ปอยอาบน้ำแมปี (เทศกาลอาบน้ำชะตาในเดือนสิบ)
                        -ปอยข้าวซอมสาร (งานตักบาตรอาหารแห้ง

11. เดือนสืบเอ็ด

-ปอยพราลงเมือง (งานเทโวโรหณะ) โดยทำเข่งส่งปุ๊ดถวายพระพุทธเจ้า 
   (หิ้งพระที่ตกแต่งสวยงาม    มีผลไม้เพรียบพร้อมทำไว้ถวายกันเกือบทุกบ้าน)
-ปอยโฮงไฟหมิน (งานปล่อยโคมไฟ)
-ปอยกั่นตอ (ขอขมาคารวะพ่อแม่และผู้ใหญ่)
-ปอยเข้ามุนจ๊อก (งานขนมห่อ)
-ปอยไต้เต็นออกหว่า (งานจุดเทียนออกพรรษา) ซึ่งจะมีการจุดเทียนตามประตูบ้านทั่วไป

12. เดือนสืบสอง

                        -ปอยเชิดชูเจ้าครูหมอไต (งานเชิดชูนักปราชญ์)
                        -ปอยหลู่กะฐิ่น (งานถวายผ้ากะฐิน)
                        -ปอยส่งท้ายปีเก่า เตรียมต้อนรับปีใหม่

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved