ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

จดหมายเหตุรัฐฉาน (เมืองไต)
เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์รัฐฉานในแต่ละเดือน

 
    ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ส่วนหนึ่งที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐฉานในแง่มุมต่าง ๆ
     เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดกรุณาศึกษาเพิ่มต่อไป
มกราคม
วันที่    3          2000   
            ดอยแสง เมืองสู้ รัฐฉานเหนือ ถูกระเบิด และเกิดไฟไหม้อย่างใหญ่หลวง        มีบ้านเรือน ชุมชน และประชาชนสูญเสียล้มตายเป็นจำนวนมากกว่า 100 คน

วันที่    14        2000   

            นายกุ่งนะ อดีตผู้นำที่สำคัญคนหนึ่งเมื่อสมัยก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติครั้งแรกในนาน “กองกำลังหนุ่มศึกหาญ” ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งขณะอายุ ได้ 79 ปี
วันที่    14        2000   
                        เกิดไฟไหม้อย่างใหญ่หลวงที่ โขหลำ รัฐฉานใต้
วันที่    20        2000   
                        พันตรีอาซาง ผู้บังคับการ เอส เอส เอ ภาคกลางนำกำลังพล 70 คน
           อาวุธ ปืน 30 กระบอกเข้ามอบตัวกับพม่าที่รัฐฉานภาคเหนือ
วันที่    24        2000   
                        กองกำลังก๊อกอาร์มี่เข้ายึดโรงพยาบาลราชบุรี เรียกร้องให้ชาวโลก
            ให้ความสนใจเรื่องพม่า แต่สุดท้ายถูกสังหารเกลี้ยง (25.2.2000)
 
กุมภาพันธ์
วันที่    7          1947   
เจ้าฟ้าไทยใหญ่ คะฉิ่น และชินได้ประชุมข้อตกลงน้ำใจปางหลวง
วันที่    8          1947   
เจ้าขุนปานจิ่งโทรไปที่สถานีวิทยุร่างกุ้งประกาศว่า ไต คะฉิ่น และ
            ชินจะร่วมกันขอเอกราชจากอังกฤษ
วันที่    7                     
เป็นวันชาติไทยใหญ่
วันที่    10        1887   
ผู้บัญชาการทหารอังกฤษขี่ช้างเดินทางเข้าเมืองยองห้วย โดยเจ้าฟ้า
            อุ่ง (ขณะนั้น) นำประชาชนมาต้อนรับ
วันที่    10        1947   
กลุ่ม (รปล) หนุ่มสาวฯ (จัดตั้งโดยพม่า) ชักชวนและนำประชาชน               จากยองห้วย กาดล่อ ฮายโฮ ปางตรา ลอกจอก หลอยก่อ ฯลฯ ขึ้นรถ
             60        คันมาชุมนุมเรียกร้องให้นำรัฐฉานเข้าร่วมกับพม่าที่ป๋างหลวง
           ขณะที่  บรรดาเจ้าฟ้าประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ บริหารรัฐฉานขึ้นมา
             เพื่อนำรัฐฉานไปสู่เอกราช
วันที่    11        1965   
ฟื้นฟูชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ที่ถูกสั่งปิดไปเมื่อนายพล
            เนวินปฏิวัติในปี 1962 ทั้งที่ร่างกุ้ง และมัณฑเรย์
วันที่    12        1947   
เจ้าฟ้าไทยใหญ่ คะฉิ่น ชิน และพม่าได้ข้อตกลงสัญญาปางหลวง 9 ข้อ
วันที่    13        1915   
อ่อง ซาน เกิดที่เมืองนัดมอก
วันที่    14        1887   
ผู้ว่าราชการอังกฤษที่มัณฑเรย์ มีหนังสือมาถึงเมืองสอกให้ยอมแพ้               หลังจากนั้น เจ้าฟ้าเมืองกึ๋ง และเกซี รวมกันต่อต้านอังกฤษ
วันที่    17        1934   
ขุนส่าเกิดที่บ้านผาผึ้ง ดอยหม่อ ต้างยาน
วันที่    18        1991   
กองกำลังปะโอ (PNO) ทำสัญญาสงบศึกกับพม่า (SLORC)
วันที่    1-19     1985   
เจ้าหน้าทหารไทยไปกวาดล้างยาเสพติดที่เปียงหลวง ทำการยึดอาวุธ            SURA (TRC) ไป 80 กระบอก และทหารก๊กมินตั๋งถูกเก็บ 20 คน
วันที่    23        1961   
ทหารพม่าได้ทำหนังสือถึงสหประชาชาติเรื่องทหารก๊กมินตั๋งเข้ามา
           ในรัฐฉาน และนี่เองเป็นแผนการที่พม่าส่งทหารเข้ามาในรัฐฉานต่อมา
วันที่    24        1961   
นายทุนมิ่น (ตองกี) พิมพ์หนังเป็นภาษาพม่าหนึ่งเล่มเพื่อเผยแพร่ เรื่อง           รัฐฉานมีสิทธิเท่าเทียมในสหภาพ
วันที่    24        1886   
ผู้ว่าราชการอังกฤษ Lord Dufferin จากอินเดียมาปราศรัยกับชาวไตที่
            เขตชอง ร่างกุ้งว่า อังกฤษจะเคารพความเป็นเอกราชของรัฐฉาน
วันที่    26        1983   
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ Bertil Lintner ซึ่งมีภรรยาเป็นชาวไต มาถึง
            ปางใหม่สูง (เปียงหลวง) ที่มั่นกองกำลัง SURA เป็นครั้งแรก
วันที่    28        1991   
พรรคก้าวหน้าแห่งรัฐฉาน (SSPP) นำโดยเจ้าจายน้อง รวมเข้ากับ
            พรรคคณะกรรมการปฏิวัติรัฐฉาน (SSRC)
วันที่    28        1984   
รัฐฉานไทยประกาศให้ทหารก๊กมินตั๋งในเมืองไทยวางอาวุธทั้งหมด
วันที่    25        1961   
ประชุมชาวรัฐฉาน โดยมีคณะกรรมการบริหารรัฐฉานเป็นผู้นำ เพื่อ
            ปรับปรุงสหภาพพม่าที่สมบูรณ์
วันที่    7          2000   
ชนชาติในรัฐฉาน ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ปะหล่อง ปะโอ ว้า และราหุ
            ได้ประชุม เพื่อเตรียมการการประชุมเรื่องรัฐธรรมนูญ
วันที่    15        2000   
เกิดไฟไหม้ใหญ่ ที่ดอยแสงเมืองสู้อีกระรอก
วันที่    22        2000   
นายพลขิ่นยุ้นต์ ได้เดินทางมาที่หัวเมือง (ติดกับแม่ฮ่องสอน)
            นอนคืนหนึ่ง
มีนาคม
วันที่    1          2001   
นายโยธิน อดีตผู้รักชาติ ผู้เป็นแกนนำในการสร้างศูนย์ศึกษาและปฏิบัติ        ธรรมมสาธุประดิษฐ์ (วัดไตกรุงเทพ) ผู้มีความสามารถพูด อ่าน และเขียน        ได้ 7 ภาษา (ไต ไทย ลาว พม่า กำพูชา อังกฤษ และฝรั่งเศษ) ถึงแก่กรรมที่             กรุงเทพฯ
วันที่    2          1903   
เสือขนาดใหญ่ขึ้นไปนอนอยู่บนเจดีย์ชเวดากอง
วันที่    2          1962   
นายพลเนวินยึดอำนาจในพม่า และไปสังหารเจ้าส่วยแต้ก และเจ้าหมี          (ลูกชาย) เสียชีวิต
วันที่    10        2008   
จายทีแสง นักร้องยอดนิยมตลอดกาล เสียชีวิตลงในย่างกุ้ง
วันที่    22        1935   
เจ้าแสงศึก (ขุนจ่านุ) เกิด
วันที่    19        2000   
วันชาติปะโอ จัดที่ชายแดนแม่ฮ่องสอน
 
เมษายน
วันที่    1          1984   
กองกำลังไทยใหญ่ SSA ภาคใต้ และ SURA รวมตัวกันก่อตั้ง TRC            (คณะกรรมการปฏิบัติรัฐฉาน)
วันที่    11        2000   
นางจามตอง ผู้แทนองค์กรเครือข่ายสตรีไทยใหญ่ ไปประชุมชีแจงเรื่อง         “สิทธิมนุษยชน” ที่องค์การสหประชาชาติจัดขึ้น ที่เมืองเจียนนีเวีย                      ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
วันที่    24        1959   
บรรดาเจ้าฟ้าไทยใหญ่ทั้งหมด (34 องค์) สละอำนาจให้แก่
            คณะกรรมการบริหารรัฐฉาน (รัฐบาลไทยใหญ่)
วันที่    24        1964   
ก่อตั้งกำลังไทยใหญ่ SSA ที่เมืองฝาง โดยเจ้าแม่นางเฮือนคำ มหาเทวี
            แห่งยองห้วย
วันที่    27        1949   
นายคำเล็ก ครูเพลงยุคใหม่ถือกำเนิด
พฤษภาคม
วันที่    5          1951   
รัฐบาลไทยใหญ่รับรองหลักสูตรภาษาไทยใหญ่ (ลีกไตหัวเสือ)
วันที่    21        1921   
เจ้าโป่เต่หวิ่งเกิด (ผู้โด่งดังเพราะสงครามยึดต้างยาน)
วันที่    21        1958   
เจ้าน้อย หรือซอหยั่นต้าพร้อมด้วยผู้รักชาติ 31 คน ร่วมกันก่อตั้งกอง
           กำลังกู้ชาติไทยใหญ่หนุ่มศึกษาหาญ ถือเป็นวันกองทัพไทยใหญ่
วันที่    18        2000   
กองกำลังพันธมิตร 5 ฝ่าย ประกอบด้วยไทยใหญ่ กระเหรี่ยง คะเรนนี
            ชิน  และยะไข่ ประชุมตกลงเป็นพันธมิตรทางทหารร่วมต่อสู้กับพม่า
ที่ดยอไตแลง
วันที่    17,23,29 2000
ทหารพม่ากองพันที่ 246-524 สังหารชาวบ้าน ตำบลบ้านใหม่-สาย
            เมืองตาย 100 คน โดยไม่มีความผิด
วันที่    21        2008   
ครอบรอบ 50 แห่งการก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่
มิถุนายน
วันที่    7-15     2000   
กองกำลังว้า (UWSA) จำนวน 3 กำพันเริ่มรุกเข้ามาในพื้นที่ควบคุม
            ของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ บริเวณเมืองจอด หัวเมือง และดอยถ้วย
กรกฏาคม
วันที่    6          1995   
                        เจ้าจายเล็ก ประธานพรรคประชาชนรัฐฉานเสียชีวิตที่ หัวเมือง 
                        รัฐฉานใต้
วันที่      24-29 1958   
                        รัฐบาลไทยใหญ่แต่งจัดคณะกรรมการหลักสูตรไทยใหญ่ที่ตองกี
วันที่    25        1301   
                        เจ้าไทยใหญ่ 3 พระองค์ คือ ขุนอ้ายแสงใข่ ขุนยี้แสงก่ำ
                       ขุนสามแสงใสรวมกันต่อต้านและรบชนะกองทัพมงโกช่วยเหลือพม่า
                        เป็นผลสำเร็จ
วันที่    25        1592   
                        สมเด็จพระนเรศวรมหาราชฟันพระมหาอุปราชา เจ้าแห่งพม่า
                        สิ้นพระชนม์บนคอช้าง
วันที่    25        1969   
                        เจ้ากอนเจิง ก่อตั้งกองทัพสามัคคีกู้ชาติขึ้นที่เปียงหลวง (SURA)
วันที่    23        2000   
                        พันเอกเจ้ายอดศึก มีหนังสือถึงรัฐมนตรีต่างประเทศไทย เรียกร้องให้
             พม่าหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในรัฐฉานภาคกลางและใต้
วันที่    27        2000   
                        กลุ่มพันธมิตรทางการเมืองของกองกำลังไทยใหญ่ที่สงบศึกใน
           นาม  (
SSJAC) ได้มีหนังสือเรียกร้องให้พม่าหยุดติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
            ประชาชนในรัฐฉานภาคกลางและภาคใต้
กันยายน
วันที่    10-17   2000   
นางจามตอง ตัวแทนองค์กรเครือข่ายสตรีไทยใหญ่ประชุม “เรื่อง
            สงคราม
ที่มีผลกระทบต่อเด็ก” ที่ประเทศแคนาดา
ตุลาคม
วันที่    6          2000   
ผู้บัญชาการใหญ่กองพันที่ 99 ของทหารพม่าชื่อ พลตรีโซ เท จัด 
           ประชุม     ชาวบ้านอำเภอโขหลำ และแจกใบปลิวให้กองกำลังกู้ชาติ
           ไทยใหญ่เข้า    มอบตัววางอาวุธ
วันที่    5-18     2000   
พม่า (ขลร) กองพันที่ 330-227 และทหารว้าแดง ซ้อมรบและฝึกหัดยิงปืนใหญ่ที่ได้มาจากประเทศจีน ที่เมืองสาด
พฤศจิกายน
วันที่    9          1991   
ทหารพม่ารื้อทำลายราชวัง “หอหลวงเชียงตุง” แม้ว่าจะมีการทัก
            ท้วงและขอร้องจากหลายฝ่ายมิให้รือทำลายก็ไม่เป็นผล
วันที่    12        1983   
นายพล เสือหนุ่ม ลูกชายเจ้ามังเล็ก เจ้าฟ้ามังเลือน ผู้บริหารทั่วไป
           ของพรรคก้าวหน้าแห่งรัฐฉาน(
SSPP) เสียชีวิตที่รัฐฉานภาคเหนือ
วันที่    14        1996   
เจ้าน้อย หรือยอหยั่นต้า ผู้นำกู้ชาติคนแรก ถึงแก่กรรมที่เชียงใหม่
วันที่    16        1959   
โป่หม่อง และโป่เต่หวิ่ง เริ่มรบกับทหารพม่าเข้ายึดจังหวัดต้างยานได้
            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
วันที่    16        1996   
ชาวไทยใหญ่โพ้นทะเลได้ก่อตั้งพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐฉาน (SDU)
วันที่    22        1959   
กองกำลังโป่หม่อง และเจ้าเสือวัน นำกำลังเข้ายึดกองบัญชาการใหญ่                       (ขลร-41) และสามารถยึด 2 อาทิตย์
วันที่    25        1974   
อูถั่น ลูกครึ่งพ่อพม่า-แม่กระเหรี่ยง อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเสีย
           ชีวิต
วันที่    28        1983   
เจ้ากอนเจิง ผู้นำกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ (SURA) กับกองกำลังกู้ชาติกระเหรี่ยงนายพลโป่เมียะ (KNU) ตกลงเป็นพันธมิตรกันที่ป๋างใหม่สูง (ติดชายแดนบ้านเปียงหลวง)
ธันวาคม
วันที่    1          2000   
พม่าเรียกร้องให้กองกำลังว้าแดงรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ควบคุมของกอง
            กำลังกู้ชาติไทยใหญ่บริเวณเมืองต้อ เมืองทา ค่างป๋า คายโหลง น้ำกั๊ด
            และขยายมาใกล้กับดอยไตแลง รวมกว่า 1000 คน
วันที่    2          1952   
ก่อตั้งศูนย์ภาษาไทยใหญ่ที่ตองกี
วันที่    3          1926   
เจ้าหม่อง เจ้าฟ้ายองห้วย พระบิดาเจ้าส่วยแต้ก สวรรคต
วันที่    5          1978   
หัวหน้าพรรคก้าวหน้าแห่งรัฐฉาน (SSPP) เจ้าเสือข่าน หรือเจ้าอุงป่อง           เสียชีวิตในสนามรบ ขณะรบกับพม่าที่บ้านพุย เมืองกึ๋ง
วันที่    6          1990   
ลุงขุนจ่าอู ก่อตั้งมูลนิธิมนุษยชนไทยใหญ่ (SHRE) ที่เชียงใหม่
วันที่    13        1947   
เจ้าขุนปางจิ่ง ประธานคณะกรรมการบริหารรัฐฉาน เซ็นรับรอง
             กฎหมาย   8 ข้อ ว่าด้วยเรื่องการบริหารรัฐฉาน
วันที่    14        1995   
ขุนส่า กับฟ้าหลัง ประกาศที่หัวเมืองว่า กองทัพเมืองไตส่วนหนึ่งจะ
            วางอาวุธ อีกส่วนหนึ่งทำสัญญาสงบศึกแต่ไม่วางอาวุธ
วันที่    18        1995   
ขุนแสง ผู้เป็นอาของขุนส่า ออกเดินทางจากหัวเมืองไปร่างกุ้งเพื่อ
            เจรจาวางอาวุธ
วันที่    19        1998   
ก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ที่เชียงใหม่ นายปืนคำได้ถูกเลือกเป็นประธานศูนย์ฯ
วันที่    21        1995   
ทหารหนุ่มกองทัพเมืองไต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของขุนแสง อาขุน
          ส่าจำนวน 23 คน ขออนุญาตออกจากการเป็นทหาร ในเบื้องแรกก็ตกลง
          ตามนั้น แต่หลังจากนั้น ขุนส่า กับเล่าใต๋คิดว่า พวกเขาจะปฏิบัติ จึงถูกสั่ง
          ฆ่าตายหมดทั้ง 23 คน
วันที่    23        1946   
อ่อง ซาน ขอประชุมร่วมกับเจ้าฟ้า อุปราช ผู้แทนเจ้าฟ้า
           จากยองห้วย เมืองป๋อน สาเมืองคำ ป๋างหมี น้ำสั่น ลายค่า หัวโปง หนอง
            หวอน ฯลฯ เพื่อกล่อมเจ้าฟ้าในเรื่องอนาคตของรัฐฉานเมื่อร่วมกับพม่า
วันที่    27        1956   
นายโพธิ์โหม่ง ผู้บริหารงานฝ่ายประชากรในรัฐฉาน จัดประชุมใหญ่
            ที่เมืองไย๋ และมีข้อตกลงให้รัฐฉานเป็นเอกราช
วันที่    30        1946   
บรรดาเจ้าฟ้าที่ประชุมกันที่ล่าเซี่ยวได้ส่งข่าวถึงนาย Atlee ผู้
            บริหารอังกฤษว่า อ่อง ซาน ซึ่งมาเจรจากับอังกฤษนั้น มิใช่เป็นตัวแทน
           ของรัฐฉาน สำหรับการเจรจาเรื่องรัฐฉานนั้น เจ้าฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบ และ
           จะไปจรจาในเรื่องนี้ด้วยตนเอง” บรรดาเจ้าฟ้าจึงได้เดินทางไปถึงร่างกุ้ง
            เมื่อวันที่ 2 มกราคม 1947
วันที่    30        1995   
ฝ่ายข่าวทหารพม่า M1 9 คนได้มาถึงหัวเมืองเป็นครั้งแรก ก่อนที่
            กองทหารพม่าจะตามมาในวันที่ 2 มกราคม 1996
วันที่    31        1886   
นายพลอังกฤษ ชื่อ Col.Stedman นำกำลังทหาร 300 คนจากพม่าเข้ามา
            ในเขตรัฐฉานเป็นครั้งแรก และตรงมายังรัฐฉานภาคใต้
วันที่    31        1996   
นักประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ “นางเครือแสน” ได้ทำหนังสือประวัติศาสตร์     ไทยใหญ่ (ภาษาไทยใหญ่) ออกเผยแพร่ทั่วรัฐฉานเป็นครั้งแรก
 
 
ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่โลกไม่ควรจะลืม
        ปี                                 เหตุการ           
1887-1941                   อังกฤษข้ายึดรัฐไต(รัฐฉาน)
1922                            รัฐไต 33 รัฐ ได้รวมกันจัดตั้งเป็น “ สหพันธรัฐไต”
1942                            กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดรัฐไต
1942-1945                   รัฐไตตกอยู่ใต้อำนาจญี่ปุ่น 3 ปี
1947(12.2.47)              สัญญาป๋างโหลง        
(19.7.47)             อ่องซานตาย
                  เจ้าจ่ามทุนและเจ้าฟ้าอีกหลายองค์ถูกสังหาร
พร้อมอ่องซาน
            1948 (4.1.48)               ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
แต่ตามรัฐธรรมนูญสัญญาป๋างโหลง ถ้าครบ 10 ปี สามารถแยกตัวออกได้
1949                            พม่าปลุกระดม ปะโอ ต่อต้าน การปกครองแบบระบบเจ้าฟ้า ทำให้ ปะโอกับ เจ้าฟ้าสู้รบกัน
1949                            กองทัพ KMT(ก๊กหมิ๋นตั๋ง) กองพล 93 / 26 /8
                                    เข้ารัฐไต
1952                            พม่ายกกองทัพเข้าบุกรัฐไต โดยอ้างว่า ต้องขับไล่ ทหาร KMT
1953                            รัฐบาลย่างกุ้ง รายงาน UN เรื่อง KMT
(22. 12.53)                   รัฐบาลย่างกุ้ง กับ US+ใต้หวัน+ไทย ปรึกษาหารือกันถอนกองทัพ KMT
(11.12.53)                    KMT ถอนทัพชุด แรก
1954                            กองทัพพม่ากับ KMT สู้รบกัน
(5.54)                           KMT ถอนทัพชุดที่ 2  
1955                            KMT จากใต้หวัน เข้ามาอาศัยอยู่ที่ป่าแลว อีก 600 นาย
1956 (12.56)                เจ้าฟ้า และตัวแทนประชาชนไต ได้จัดประชุมเรื่องสิทธิเสรีภาพของรัฐไต ครั้งที่ 1 ที่เมืองไหย๋
1957 (5.57)                  และต่อมาประชุมที่เมืองไหย๋อีก เป็นครั้งที่ 2
            1958                            คอมมิวนิสต์กับกลุ่มปะโอวางอาวุธ
            1958                            เนวิน ปฏิวัติยึดอำนาจครั้งที่ 1
1958 (21.5.58)             ประชาชนเมืองไต ก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติ ต่อสู้กับทหาร
พม่า (เนื่องจากรัฐไต-พม่า อยู่ร่วมกันจนครบกำหนด 10 ปี และพม่าก็ยึดอำนาจไว้แต่เพียงชาติเดียว)
            1959                            เจ้าฟ้ายอมสละอำนาจให้แก่รัฐบาลไต
1960                            จีนแดงกับพม่า ตกลงกันเรื่องชายแดนจีนกับพม่า             และรวมกันต่อสู้กับกองทัพ KMT ที่ป่าแลว
1961                            KMT ถอนกำลังเป็นชุดที่ 3
1962 (2.3.62)               เนวิน เข้ายึดอำนาจ เป็นครั้งที่ 2 และจับกุมเจ้าฟ้า กับผู้นำของทุกชนเผ่าใส่คุก
1962                            เนวิน ทำลายรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติขึ้นที่ป๋างโหลง
1969                            เจ้ากอนเจิงพร้อมด้วยเจ้าน้อย ก่อตั้งกองกำลัง SURA
                                    ที่เปียงหลวง
1974                            เนวิน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น
1984                            นายพลกอนเจิง เรียกร้องความปลองดองแห่งชาติ
                                    ทำให้ทหารไทยใหญ่สามกลุ่มทางภาคใต้รัฐฉาน
                                    คือ กลุ่มเจ้ากอนเจิง (SURA) เจ้าจ๋ามใหม่ (SSA)
และขุนส่า (SUA) รวมตัวกันจัดตั้งกองทัพเมืองไต
(MTA)
1985                            SUA+SURA+MTA ขับไล่กองทัพ KMT ออกจากรัฐไตจนหมด
1988                            ประชาชนประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย
1988 (18.9.88)             ทหารพม่านำโดย จอหม่อง ยึดอำนาจ อีกครั้ง
1990                            จัดให้มีการเลือกตั้ง พรรคสันนิบาทแห่งชาติ เพื่อประชาธิปไตยแห่งฉาน (ไทยใหญ่) นำโดยขุนทุน อู หัวหน้าพรรค ชนะเป็นอันดับนึ่งในรัฐฉาน
1991                            เจ้ากอนเจิง ผู้นำ SURA และ MTA ได้ถึงแก่กรรม ณ วัดฟ้าเวียงอินทร์ด้วยโรคมะเร็งที่คอ (1926-1991)
1992                            จัดตั้งกลุ่มผู้แทนชาวไตแห่งรัฐไต
1993                            พม่าเรียกประชุม เพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ครั้งที่ 3
1995                            พันเอกกันยอด ผู้นำกองลังไทยใหญ่ภาคกลางพบว่า
                                    ขุนส่าปกครองกองทัพแบบแบ่งแยกเชื้อชาติระหว่างไทยใหญ่กับจีน พร้อมด้วยลูกน้องหลายพันนายประกาศแยกตัวจากกองทัพเมืองไตตั้งกองทัพ SSNA
1995                            จายมู หมอสอนห้วยจอย นักร้องและนักแต่งเพลงเพื่อปลูกระดมในการรักชาติ และเพลงเพื่อชีวิตกว่า 500 เพลง หัวหน้าวง “เจิงแลว” (ทางแห่งอิสรภาพ) ได้เสียชีวิตลง ณ บ้านของตนเอง คือ บ้านหลักแต่ง เปียงหลวง เชียงใหม่ ขณะที่มีอายุ 35 ปี
1995-1996                   หลังขุนส่ามอบอาวุธ ทหารพม่าในรัฐฉานภาคกลาง และภาคใต้ ได้กวาดล้างและขับต้อนบังคับให้ประชาชนอพยพย้านถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเมือง ประชาชนกว่าสามแสนคนไร้ที่อยู่อาศัย และอพยพเข้าเมืองไทยเป็นอย่างต่อเนื่อง
6.1.1996                      ขุนส่าได้หักหลังไทยใหญ่ นำกองทัพเมืองไต (MTA)
                                    เข้าสวามิภักดิ์กับพม่า
1996                                                        พันเอกเจ้ายอดศึก ซึ่งไม่ยอมสวามิภักดิ์พร้อมกับขุนส่า
นำกองกำลังขึ้นไปรัฐฉานภาคเหนือประชุมร่วมกับ
ผู้นำ SSA ภาคเหนือ และเจ้ากานยอดเพื่อหาลืมอนาคต
เมืองไต
1996                            เจ้ายอดศึกกับกำลังทหารไทยใหญ่จึงตั้งฐานบัญชาการ
แห่งใหม่ คือ ดอยไตแลง ตรงข้ามกับอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้ากอนชื่น ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ
ภาคเชียงตุง ก็บัญชาการอยู่ที่ดอยก่อวัน ตรงข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2001                            เจ้ายอดศึกได้ทำการสู้รบกับทหารพม่าอย่างหนัก บริเวณชายแดนไทย-พม่า ตั้งแต่เชียงราย-เชียงใหม่ จนสามารถยึดฐานพม่าได้ 27 ฐาน (ฐานเหล่านี้เป็นฐานกองกำลังไทยใหญ่แต่เดิมในสมัยกองทัพเมืองไต)
2003                            เจ้าแม่นางเฮือนคำ มเหสีเจ้าส่วยไตแห่งเมืองยองห้วย ผู้ก่อตั้งกองกำลัง SSA ได้สิ้นกรรมเมื่อเดือนมกราคม สิริอายุได้ 86 ปี
2004                            เจ้าจ้าง หยองห้วย บุตรเจ้าส่วยไต เจ้าฟ้าเมืองหยองห้วย เจ้าจ้างเป็นนักต่อสู้ทั้งในป่า ภายหลังจึงไปพำนักอยู่เมืองแคนนาดา ต่อสู้ทางการเมืองในนาม SDU
2005                            มีการก่อตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 1. เจ้าเสือขั่นฟ้า ตำแหน่งประธานาธิบดี 2. เจ้าสี่ฮ่า รองประธานาธิบดี 3. เจ้าแสงแจ๊ด นายกรัฐมนตรี 4. เจ้าเครือเสือ รมต.มหาดไทย 5. เจ้าขุนโห่ม รมต.ต่างประเทศ 6. เจ้าทุนเอ รมต.กลาโหม 7. เจ้าจายยอด รมต.การคลัง และ 8. เจ้าล้อนเมือง รองรมต. มหาดไทย (ISG)
2005                            พันเอกเจ้ากานยอด ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพแห่งชาติรัฐฉาน SSNA เสียชีวิต
2005                            นางจ๋ามตองได้เข้าพบประธานาธิบดียอร์ท บุช ณ ทำเนียบขาว วอชิงตัน ในวันที่ 31 ตุลาคม โดยได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
2006                            พม่าที่มีกองบัญชาการอยู่ที่เมืองล่าเซ่ว ได้ทำการจับกุมประธานจัดงานปีใหม่ไตเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม คือดร.หมอกคำ ประธานชมรมอักษรศาสตร์และศิลปะวัฒนะธรรมไทยใหญ่และกรรมการรวมแปดคนประกอบด้วยนายจ่อญุ้น นายจ่อโอง นายอ่องตาน นายทุนติ่น ฯลฯ
2006                            เจ้าเมืองจื่น SSA ภาคใต้พร้อมลูกน้องเข้าสวามิภักดิ์ต่อพม่า (7.7.2006)
            8.2.2006            พันตรีหน่อศึกได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 49 ที่ผ่านมา ขณะมีอายุ 40
                        ปี พันตรีหน่อศึก ในขณะที่ขุนส่ากำลังเตรียมนำกองทัพเข้าสวามิภักดิ์
                        กับรัฐบาลพม่าเมื่อช่วงต้นปี 2539 ร.อ. หน่อศึก(ยศในขณะนั้น) ได้นำ
                        ทหารภายใต้บังคับบัญชาประมาณ 100 นาย ตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าที่
                        กำลังเข้ายึดฐานที่มั่นบ้านหัวเมือง ข้ามแม่น้ำสาละวินขึ้นไปทางภาค
                        กลางรัฐฉานเพื่อสมทบกับพันเอกเจ้ายอดศึกซึ่งแยกตัวออกไปก่อนหน้า
                        นั้น
    
      

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved