ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

หอเจ้าเมืองกับชาวไทยใหญ่

 

ด้านความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีสางเทวดา ของชาวไทยใหญ่ ชาวไทยใหญ่มีความเชื่อว่า บรรดาผีทั้งหลาย
“ผีเจ้าเมือง” เป็นผีที่มีอำนาจที่สุด ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่ จะมี “หอเจ้าบ้าน หรือหอ “หอเจ้าเมือง” เพราะชาวไทยใหญ่มีความเชื่อว่า “ผีเจ้าบ้านเจ้าเมือง” จะคอยสอดส่องดูแลความสงบสุข และคุ้มครองทุกชีวิตในหมู่บ้าน ในแต่ละปี จะมีพิธีกั่นตอ ขึ้นเจ้าเมือง (บูชาเซ่นสวง) เช่น หลังออกพรรษา หรืองานสืบชะตาบ้านเมืองในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

สภาพและลักษณะบ้านเรือน

             สภาพบ้านเรือนของชาวไทยใหญ่ ไทขืน หรือไทลื้อ จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะแบบบ้านเรือนดั้งเดิม นิยมสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงมาก สามารถขี่ม้าเข้าได้ ตัวเรือนจะแบ่งเป็นสามส่วน คือ
            1. ตุมนอก หมายถึง ที่สำหรับไว้ต้อนรับแขก หรือเป็นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อน
            2. ส่องไฟ หมายถึง ห้องครัวสำหรับเป็นที่เก็บและประกอบอาหาร
           3. ชาน หมายถึง นอกชานที่ยื่นออกไปด้านหน้าบ้าน ใหญ่พอ ๆ กับตัวบ้าน เป็นส่วนที่ไม่มีหลังคา ไว้สำหรับตากพืช นั่งเล่น และจะมีส่วนหนึ่งจัดไว้สำหรับเก็บน้ำดื่ม
            ภายในตัวบ้านจะมี 1 หรือ 2 ห้องแล้วแต่ความกว้างของบ้าน เมื่อเข้าไปจะมองเห็นหิ่งพระ และหิ้งหนังสือที่ตกแต่งไว้สวยงามประจำอยู่ หลังคาบ้านทั้งสองด้านจะสุ่มลงติดกับพื้นบ้านด้านข้างเหมือนปีกนก โดยมีหน้าพิเศษ คือ เมื่อต้องการแสงสว่างก็จะทำการยกหลังคาขึ้นแล้วมีไม้ค้ำไว้

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved