ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net
 
       


       ในผืนแผ่นดินของไทยใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนามว่ารัฐฉานนั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน ประกอบไปด้วยภูมิเขาต่าง ๆ
เป็นจำนวนมาก ชาวไทยใหญ่นิยมเรียกบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองว่า เมืองหลอย ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีแต่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในรัฐฉานก็มีพื้นที่ราบอยู่เหมือนกัน

            อาชีพที่ชาวไทยใหญ่ประกอบก็จะเป็น การทำนา ทั้งนาที่อาศัยน้ำ และนาไร่ คือ ทำตามไร่หรือตามภูเขา ข้าวไร่นี้ เวลาหุงแล้วจะมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยทีเดียว

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved