Taiyai.net
 

Clip เกี่ยวกับไทใหญ่

 

 คนไท ความจริง ความเชื่อหรือเชื้อชาติ
 ไทใหญ่คนพลัดถิ่น
 ไตยแลงรุ่งอรุณแห่งไทใหญ่

 

  สู่อิสรภาพ รัฐฉาน
 
ไตย Phake  INDIA
  ไตยอัสสัม  INDIA

 

  มดคันไฟ ตอน สือสายไตย
 รัฐฉานยังไร้รัฐ รัฐไทยยังไร้สามัคคี
 Sengtien Project 2007  ::: ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่ :::

M  E  N  U

 หน้าหลัก
 วัตถุประสงค์
 มารู้จักไทใหญ่
 รัฐฉาน
 
ความหมายธงชาติไตย
 เหตุการณ์ปัจจุบัน
 กำเนิดกองกำลังกู้ชาติ
 จดหมายเหตุรัฐฉาน
 ภาษาไทใหญ่
 สัญญาป๋างโหลง
 เจ้าเสือข่านฟ้า
 สุภาษิตไทใหญ่
 เจ้าฟ้าไทใหญ่
 การนับปีใหม่ของไตย
 บทความทางบ้าน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเรา

T A I   M U S I C

W E B   L I N K

   TAI Freedom
   ฅนเครือไท
   เรียนภาษาไทใหญ่
  Shanmusic.tht.in  เพลงไตย

สถิติเข้าชมเว็บ Taiyai.net       

                           

หญิงสาวไทยใหญ่
ไทใหญ่ เขาเป็นใคร มาจากไหน
 อาจมีใคร ไม่รู้ ไม่เข้าใจ
   เชิญเข้ามา เยี่ยมชมดู เว็บไทใหญ่
    ท่านจะได้ เข้าใจ และเห็นใจ

          คำว่า "ไท ไทย ไต หรือไตย" เป็นภาษาตระกูลไท ที่ชนเผ่าตระกูลไท หรือไตใช้เรียกขานแทนชื่อเผ่าพันธุ์ ของตน ถึงแม้ว่าจะใช้อักษรต่างกันเป็น 
"ท หรือต" แต่ในเชิงความหมายแล้วหมายถึง "ชนเผ่าที่รักอิสระ" เหมือนกัน ไทใหญ่ เป็นคำภาษาไทยกลางเรียกคนไทยอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีถิ่นฐานที่อาศัยที่กระจัดกระจายอยู่ในยูน
นานบ้าง ในพม่าบ้าง ทางภาคเหนือของไทยบ้าง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐฉาน
           ไทใหญ่มีภาษาพูดภาษาเขียนมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นของตนเองเหมือนกับคนไทเผ่าอื่น ๆ ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า

"คนไต (คนไตย)"
แต่คนเผ่าอื่นเรียกแตกต่างกันไป เช่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า "ชาน" พม่าก็เรียกชานเหมือนกัน ซึ่งใช้เพี้ยนไปจากคำว่า "สยาม" นั่นเอง 
          
ในอดีต “ไตย หรือคนไตย”
เคยมีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก เมื่ออาณาจักรล่มสลายทำให้ชนเผ่าไตตั้งเมืองเป็นอิสระต่อกันโดยมีเจ้าฟ้า
 (เจ้าหอคำ) เป็นเจ้าเมืองปกครองดินแดนของตน มีเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นเมืองบริวาร
            ความพลิกผันอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับรัฐฉาน เมื่อบรรดาเจ้าฟ้าตัดสินใจนำรัฐฉานเข้ารวมกับพม่าในนาม "สหภาพพม่า" เพื่อขอเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 1947 จากวันนั้นเป็นต้นมา ความสงบเย็นแห่งเมืองขุนเขาที่มาแต่เก่าก่อนกลายเป็นสนามแห่งความโหดร้อยทารุณ ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นทั่วไป ชนชาติรัฐฉานบ้างก็ถูกฆ่า บ้างถูกจองจำ บ้างก็พลัดพรากจากบ้านเมือง ความเดือดร้อนลำบากยากจนกระจายไปทั่วอย่างเสมอภาค แม้บัดนี้ สถานการณ์แห่งความเลวร้ายเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป อย่างที่ไม่มีท่าทีที่จะสงบลงแต่อย่างใด

เจ้าครูหมอไตยหรือนักกวีเอกของชาวไทใหญ่ทั้ง 8 ท่าน ดูความหมายคำว่า ครุหมอ   << คลิกที่นี้ >>

เจ้าธัมมทินนะ

เจ้ากางเสือ

เจ้ากอหลี่

เจ้านางคำกู่

เจ้าอำมาตย์หลวง

เจ้าหน่อคำ

เจ้าวรระแค่

เจ้าปัญญาโภคะ

 

 ประวัติศาสตร์

 ประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ในสมัยต่าง ๆ
 
ยุคเมืองเสือ
 
ยุคอ้ายลาว
 ยุคหนองแส (น่านเจ้า)
 
ยุคตึงขอ
 
ยุคแสนแจ้
 ยุคเมืองมาวหลวง
 ยุคแสนหวี
 ยุคเมืองนาย
 ยุคอังวะ
 ยุคอิสระ
 ยุคไทใหญ่เป็นใหญ่ในพม่า
 ยุคบุเรงนองครองไทใหญ่
 เมืองไตยถูกพม่าแบ่งแยก
 ยุคอังกฤษปกครอง
 ยุครวมตัวกันเป็นสหภาพ

 

 

 ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ

 ประวัติไตเชื้อชาติเสือ (ไตเครือเสือ)
 ลำดับการตั้งรัฐเอาราช
 เหตุการณ์การร่วมก่อตั้งรัฐสภาพ
 
ประเพณี 12 เดือนของไทใหญ่
 
สงครามต้างยาน
 บันทึกพระเจ้าสี่ป้อ
 การเลือกตั้งเมื่อปี 1990
 วันชาติไทยใหญ่
 
ผู้ลี้ภัย

 ระบบการศึกษาในอดีต
 
การส่งเสริมให้เกิดความรู้ในระดับชาวบ้าน
 การศึกษาในสมัยอังกฤษปกครอง
 การปฏิรูปภาษาไทยใหญ่

 การศึกษาสมัยสหภาพ

 การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษา
 การศึกษาในปัจจุบัน

 

 

 บุคคลสำคัญ

 เจ้าอ่องแมด
 เจ้าส่าทุน
 ลุงป้าหญ่าน
 ขุนส่างต้นฮุง
 เจ้าแม่นางเฮือนคำ
 เจ้ากอนเจิง
 เจ้าน้อย ซอหยั่นต้า
 เจ้าโป่เต่หวิ่ง
 เจ้าจายเล็ก
 เจ้าเสือหว่าย (เจ้าช้าง)
 เจ้ากั๊นเจ๊ด
 
เจ้าเสือแท่น
 เจ้ากานยอด
 
เจ้ายอดศึก
 เจ้าแสงศึก (ขุนจ่านุ)
 
ลุงขุนมหา

 

 

 

 ประเพณีวัฒนธรรม

 วัฒนธรรมทั่วไป
  การแต่งกายไทยใหญ่
  อาชีพชาวไทใหญ่
  ระบบการปกครอง
  ประเพณีปอยปีใหม่
 
ประเพณีปอยส่างลอง
  การสักยันต์ (ซำลาย)
  การรำนก รำโต
  ตำนานตุง (ตำข่อน)
  ประเพณี และความเชื่อ
  หอเจ้าเมือง
  เมนูอาหารไทยใหญ่
  ประเพณีสำคัญในรอบปี
  กลองมองเซิง
  กลองก้นยาว
  กลองมองแวง
  จาดไต (ลิเกไทยใหญ่)
  วัฒนธรรมการตั้งชื่อ

 

 

 คำไตย-คำไทย ที่ควรทราบ

  คำไตย - ไทย ทั่วไป
  สรรพนาม (แทนตัวเอง)
  คำนำหน้านาม
  วันและเดือนนับตามจันทรคติ
  เกี่ยวกับศาสนา
  การอยู่การกิน
  กาลเวลา
  การทักทาย
  ครอบครัวและญาติ
  วันและเดือนนับตามสุริยคติ
 

 

  Clip By Seng Tien

  เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
  ฟ้อนนก กิ่ง กะ หล่า ของไตย (ไทใหญ่)
  เม๊อ เฮ็น หลีก ไตย
  ก๋า ปั่น ก๋อง
  บุญคืออะไร
  โครงการอบรมศีลธรรม 2007 ฯ
  โครงการอบรมศีลธรรมฯ พ.ศ. 2544
  โครงการอบรมศีลธรรมฯ พ.ศ. 2548


 

                   

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved